Decizia nr. 235 din 19.05.2015

21.05.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
 cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook, corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

 pentru postul de televiziune REALITATEA TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 mai 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul de difuzare al textului deciziei de sancţionare nr.191/2015 aplicată postului REALITATEA TV Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-2/25.10.2011).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc, după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 931 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.
 În fapt, prin Decizia nr. 191/07.04.2015, S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a fost sancţionată cu amendă de 30.000 lei, din raportul de monitorizare rezultând că decizia a fost comunicată radiodifuzorului prin fax în data de 10.04.2015, la ora 13:17. În urma monitorizării postului de televiziune REALITATEA TV, în perioada 10.04.2015-27.04.2015, intervalul orar 18:00-22:00, s-a constatat că textul menţionat la art. 3 al respectivei decizii nu a fost difuzat în 24 de ore de la comunicare, aşa cum obligă legea.
 Față de acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 931 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a difuza în termenul de 24 de ore de la comunicare, termen instituit de această normă, textul sancţiunii din Decizia nr. 191/2015, astfel cum se dispune la art. 3 din deciziile invocate.

 Astfel, în conformitate cu dispoziţiile legale invocate, în cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.

 Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii referitoare la gravitatea şi efectele faptei, precum şi de numărul de sancţiuni aplicate radiodifuzorului anterior, pe o perioadă de un an, criterii enunţate la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amenda în cuantum de 10.000 lei.
 Supusă la vot în şedinţa publică din data de 19.05.2015, propunerea de amendare a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 931 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului.
 În temeiul prevederilor 931 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,


 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-2/25.10.2011) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 931 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a difuza în termenul de 24 de ore de la comunicare, textul unei sancţiuni emise de C.N.A., încălcând prevederille art. 931 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.