Decizia nr. 234 din 09.02.2010

09.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. MED-SERV UNITED SRL împotriva Deciziei nr. 162/14.01.2010

Către

S.C. MED-SERV UNITED SRL
Bd. Unirii nr. 15, Bl. 3, Sc. 2, ap. 48
Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. MED-SERV UNITED SRL, înregistrată sub nr. 1430/04.02.2010, prin care s-a solicitat revocarea Deciziei nr. 162 emise de C.N.A. la data de 14.01.2010.

Actul administrativ în discuţie a vizat un spot publicitar pentru farmaciile Catena, difuzat de posturile de televiziune, spot al cărui conţinut nu respecta o serie de dispoziţii referitoare la regimul difuzării publicităţii în audiovizual prevăzute de Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 144 alin. (1), art. 146 alin. (1) lit. d) şi art. 158 alin. (1).

În acest context, Consiliul a dispus, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea deîndată în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru farmaciile Catena, în sensul respectării tuturor condiţiilor de difuzare a publicităţii la tratamente medicale, produse medicamentoase şi furnizarea de servicii medicale prevăzute de legislaţia din domeniul audiovizual.

Pornind de la această situaţie, membrii Consiliului au analizat motivele cererii de revocare formulate de S.C. MED-SERV UNITED SRL, i-au audiat pe reprezentanţii societăţii prezenţi la şedinţă şi au revizionat spotul. Coroborând toate aceste elemente, Consiliul a apreciat că argumentele aduse în susţinerea cererii petentei nu sunt de natură să înlăture motivele care au stat la baza emiterii deciziei a cărei revocare se solicită. În aceste condiţii, membrii Consiliului şi-au menţinut punctul de vedere exprimat anterior în privinţa spotului publicitar pentru farmaciile Catena, difuzat de posturile de televiziune, în sensul că acesta nu respectă unele dintre dispoziţiile referitoare la regimul difuzării publicităţii în audiovizual prevăzute de Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului, respectiv cele cu privire la tratamente medicale, produse medicamentoase şi furnizarea de servicii medicale.

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliu a decis respingerea cererii formulate de S.C. MED-SERV UNITED SRL, considerând că nu există argumente pertinente de revocare a Deciziei nr. 162 emise de C.N.A. la data de 14.01.2010.