Decizia nr. 230 din 12.05.2015

14.05.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L.
 cu sediul în BUCUREŞTI, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, Et. 8, sector 2 CUI 4747298


 pentru postul de televiziune PRIMA TV
 BUCUREŞTI, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, Et. 8, sector 2

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 mai 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 14700/29.12.2014 şi 859/02.02.2015, cu privire la emisiunea „Schimb de mame”, ediţiile din 28.12.2014 şi 02.02.2015, şi sub nr. 924/03.02.2015, cu privire la emisiunea „Familii la răscruce” din data de 02.02.2015, difuzate de postul de televiziune PRIMA TV.
 Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.8/25.06.1993, dec. autorizare nr. 101.0/24.03.1995, 101.1-2/10.02.2011 elib. la 08.10.2014).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, în şedinţa din 12 mai 2015, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. a încălcat prevederile art. 14 alin. (1)1 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate : „Orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente de ficţiune, se semnalează, la început şi la sfârşit, precum şi la reluarea după pauze publicitare, prin menţiunea „Acest program este o ficţiune”, afişată lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, şi pentru o durată de minimum 10 secunde.”
 În fapt, postul de televiziune PRIMA TV difuzează în fiecare duminică, în intervalul orar 20:30 – 22:30, emisiunea „Schimb de mame”, însoţită de marcajul AP, programul fiind clasificat de genul : Reality Show. Emisiunea prezintă experienţele trăite de soţii-mame, timp de o săptămână, într-o altă localitate şi la un alt domiciliu, perioadă în care au o altă familie, făcând „schimb de vieţi”.

 Din raportul de monitorizare întocmit pentru ediţia din 28.12.2014, membrii Consiliului au putut constat că emisiunea s-a difuzat în intervalul orar 20:28 – 22:28, iar experienţa schimbului de mame a fost trăită de familia Cristocea, din Constanţa şi de familia Stan, din satul Ştei, comuna Arieşeni, judeţul Alba.

 Din raportul de monitorizare întocmit pentru ediţia emisiunii “Schimb de mame” din data de 01.02.2015, membrii Consiliului au putut constata că experienţa schimbului de mame a fost trăită de familiile Floroiu din Podeşti, judeţul Neamţ şi familia Rudaru din Boldeşti, judeţul Prahova. Potrivit raportului de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei nr. 924/03.02.2015, în data de 02.02.2015, în intervalul orar 19:30 - 20.20, radiodifuzorul a difuzat o ediţie a emisiunii “Familii la răscruce”, cu semnul de avertizare AP, având menţiunea genul emisiunii – reality show.

 Din rapoartele de monitorizare rezultă că emisiunile analizate alternează cadre în care acţiunea se desfăşoară cu sonor propriu sau peste imagini se suprapune un comentariu din off, ori sunt prezentate cadre în care participanţii dau unele explicaţii în faţa camerei de filmat. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că, deşi emisiunile sunt prezentate ca fiind bazate pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţin însă şi elemente de ficţiune. Potrivit art. 1 din Codul audiovizualului, producţie audiovizuală de ficţiune este o creaţie artistică audiovizuală din categoriile opere cinematografice, radiofonice şi de televiziune, filme de animaţie, opere dramatice şi dramatico-muzicale, opere coregrafice şi pantomime, producţii şi videoclipuri muzicale.

 După analizarea şi vizionarea înregistrărilor emisiunilor în şedinţa publică a Consiliului din 7 mai 2015, în cadrul dezbaterilor pentru stabilirea faptei de natură să contravină prevederilor legale din domeniul audiovizualului, reprezentantul radiodifuzorului a adus la cunoştinţa membrilor faptul că emisiunile respective au la bază un scenariu şi că persoanele care apar în emisiunea “Familii la răscruce” sun actori neprofesionişti.
 O situaţie de această natură este dovedită şi de conţinutul emisiunilor care crează aparenţa unui reality show, prin prezentarea unui format cu un conţinut prestabilit ce caracterizează emisiunea respectivă, întrucât acestea nu au o desfăşurare spontană, aleatorie, incidentală, ci cuprind secvenţe selectate de radiodifuzor, montate şi editate de acesta, conform unui scenariu sau a unui desfăşurător, iar în cazul „actorilor neprofesionişti” – un rol ce presupune atitudine, comportament ori replici conforme scenariului.

 Or, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (11) orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente de ficţiune, se semnalează, la început şi la sfârşit, precum şi la reluarea după pauze publicitare, prin menţiunea „Acest program este o ficţiune”, afişată lizibil (...) pentru o durată de minimum 10 secunde, astfel încât publicul să fie în mod corect informat cu privire la caracterul programului.

 Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a apreciat că emisiunile analizate conţin elemente de ficţiune şi că prezentarea acestora trebuia să fie făcută cu respectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (11), respectiv cu menţiunea « Acest program este o ficţiune ». Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile individualizare a sancţiunii prevăzute de Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.
 Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. TV 040.8/25.06.1993, dec. autorizare nr. 101.0/24.03.1995, 101.1-2/10.02.2011 elib. la 08.10.2014 pentru postul de televiziune PRIMA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1)1 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât ediţiile din 28.12.2014 şi 01.02.2015 ale emisiunii „Schimb de mame” şi ediţia din 02.02.2015 a emisiunii “Familii la răscruce”, prezentate de radiodifuzor ca fiind de tip reality-show, ale căror scenarii au conţinut şi elemente de ficţiune, nu au fost semnalate prin menţiunea „Acest program este o ficţiune”, faptă ce contravine dispoziţiilor art. 14 din Codul audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.