Decizia nr. 230 din 09.02.2010

09.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A4, et. 2, cam. 28, sector 1
C.U.I. 14080700, BUCUREŞTI

pentru postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI
Piaţa Naţiunilor Unite nr. 3-5, bl. B2, parter, sector 4 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea „Guerrilla de dimineaţă”, difuzată în data de 20 ianuarie 2010 de postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI.

Postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI aparţine radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 011.3/13.01.1993, decizia de autorizare nr. 001.1-1/23.06.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a audierii înregistrărilor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA SA a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f) şi k) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (3) lit. f) şi k) din Codul audiovizualului prevăd :

"(1) Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
(3) Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
k) calitatea şi tipologia limbajului.« Emisiunea „Guerrilla de dimineaţă » este difuzată de luni până vineri, în intervalul orar 07.00 - 10.00.

Membrii Consiliului au constatat că ediţia din 20 ianuarie 2010 a emisiunii „Guerrilla de dimineaţă" a conţinut expresii licenţioase şi comentarii pe teme sexuale, conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare, fapt de natură a prejudicia dezvoltarea psihică şi morală a minorilor.

Redăm din raportul de monitorizare :

M. Dobrovolsky : Mi-ai adus aminte de o ştire senzaţională, s-a inventat păpuşa gonflabilă cu sâni cu vodcă. Costă 990 de lei, o găsiţi în România, e din plastic, vorbeşte, face sex oricând şi din sâni îţi dă vodcă. Bogdan Ciuclaru : Deci în dreptul..., aş dori vodcă şi în stângul, suc de portocale dacă se poate.
M. Dobrovolsky : Şi de ăla de tec, verzi, suc verde... Domne’, ce bine că n-am..., sunt virgină, asta. E cineva care a făcut vreodată sex cu o păpuşă gonflabilă ? De la noi din redacţie ?
Matei Oprina : Eu, nu.
Bogdan Ciuclaru : Tu pari. Scuze.
Matei Oprina : Ciuclare, nu mai zic că, în fine, lasă.
M. Dobrovolsky : Dar de ce crezi că pare ?
Bogdan Ciuclaru : E mai tânăr, aşa, e dispus la astfel de experimente.
M. Dobrovolsky : Bine că eşti tu căsătorit, tu eşti mai pretabil.
Bogdan Ciuclaru : Ba nu, ba el.

Având în vedere conţinutul comentariilor făcute de prezentatorii emisiunii raportat la ora de difuzare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat normele legale referitoare la protecţia copilului în cadrul serviciilor de programe.

Potrivit acestor norme, toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor, iar difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât interesul superior al copilului să nu fie prejudiciat

Cu privire la ora de difuzare, legiuitorul a prevăzut că transmiterea unor astfel de programe care, prin conţinutul lor, pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii sa nu aibă acces audio la programele respective.

Or, emisiunea „Guerrilla de dimineaţă" este una matinală, aceasta fiind difuzată în intervalul orar 07.00 - 10.00, ore accesibile tuturor categoriilor de public, inclusiv copiilor.

De asemenea, în vederea asigurării unei protecţii reale a minorilor, legiuitorul a instituit criterii generale de clasificare a producţiilor audiovizuale, criterii prevăzute de art. 16 din Codul audiovizualului, pe care radiodifuzorul nu le-a respectat.

Astfel, postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI a difuzat emisiunea menţionată fără a respecta criteriile reglementate, care obligă radiodifuzorii să ţină cont de psihologia personajelor şi de reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, precum şi de calitatea şi tipologia limbajului, criterii în funcţie de care se va face şi alegerea intervalului orar de transmitere a producţiilor audiovizuale, astfel încât difuzarea acestora să nu afecteze minorii.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că transmiterea unei emisiuni matinale în care s-au dezbătut subiecte cu conotaţii sexuale şi în care a fost folosit un limbaj licenţios s-a făcut cu încălcarea principiului asigurării protecţiei copiilor în cadrul programelor audiovizuale.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI şi dispune intrarea deîndată în legalitate, în sensul respectării prevederilor referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA SA - pentru postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO GUERRILLA BUCUREŞTI cu somaţie publică, întrucât emisiunea « Guerrilla de dimineaţă », din 20 ianuarie 2010, difuzată în intervalul orar 07.00 - 10.00, a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor prin dezbaterea de subiecte cu conotaţii sexuale şi prin folosirea unui limbaj vulgar.

Potrivit prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii nu pot auzi emisiunile respective."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.