Decizia nr. 227 din 16.05.2013

16.05.2013


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. MEDIA VIDEO PRODUCTION ONE SRL împotriva Deciziei CNA nr. 181/25.04.2013 prin care a fost sancţionată cu amendă de 10.000 lei

Către,

S.C. MEDIA VIDEO PRODUCTION ONE SRL
Piteşti, B-dul Republicii nr. 1 A, jud. Argeş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 mai 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 5433/09.05.2013, prin care S.C. MEDIA VIDEO PRODUCTION ONE SRL a solicitat Consiliului reanalizarea Deciziei nr. 181/25.04.2013 prin care a fost amendată cu suma de 10.000 lei pentru postul de televiziune CURIER TV.

Sancţiunea a fost aplicată, întrucât în mai multe ediţii ale emisiunii „MARILENA BARAŢĂ ÎN DIRECT”, difuzate în lunile martie şi aprilie 2013, în cadrul cărora a fost dezbătut „cazul Elodia Ghinescu”, nu au fost prezentate în mod echidistant punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate în procesul penal al cărui învinuit este, în acest moment, chiar fostul soţ al avocatei, fapt de natură să prejudicieze dreptul publicului la formarea liberă a opiniilor, drept ocrotit de art. 3 din Legea audiovizualului.

De asemenea, comentariile şi luările de poziţie ale postului, precum şi ale unora dintre invitaţi, favorabile unora din părţile în proces (respectiv poliţistului Cristian Cioacă), au fost de natură să aducă atingere dreptului la un proces echitabil şi intereselor legitime ale celeilalte părţi, fapt ce contravine art. 43 din Codul audiovizualului.

În şedinţa publică au fost prezenţi reprezentanţii radiodifuzorului care au susţinut în faţa Consiliului o serie de argumente prin care s-a urmărit dovedirea faptului că, pe de o parte, s-ar fi făcut demersuri pentru ca avocata familiei Ghinescu să participe într-una din emisiunile postului ce a abordat procesul poliţistului Cristian Cioacă, iar pe de altă parte că postul a transmis un reportaj de anchetă, iar nu o emisiune de dezbatere, reportaj care ar fi condus chiar la dovedirea unui fals din anchetă.

Cu privire la motivaţia prezentată de radiodifuzor atât prin Contestaţia depusă la CNA, cât şi susţinută verbal în şedinţa publică din 16 mai 2013, membrii Consiliului au apreciat că aceasta nu se susţine, pentru următoarele argumente :

În ceea ce priveşte faptul că radiodifuzorul ar fi făcut demersuri pentru a invita în emisiunile ce au dezbătutut „cazul Elodia Ghinescu” pe avocatul familiei Ghinescu, acest fapt nu este de natură a înlătura constatările Consiliului potrivit cărora publicul nu a avut posibilitatea de a-şi forma propia opinie în legătură cu procesul penal ce se derulează şi în care poliţistul Cristian Cioacă este arestat şi învinuit de moartea fostei soţii, Elodia Ghninescu. În emisiunile difuzate a fost prezentat numai punctul de vedere al avocatului poliţistului referitoare la unele probe aflate în dosarul cauzei, favorabile clientului său, în timp ce nu au existat niciun fel de informaţii despre modul în care partea adversă, respectiv familia Ghinescu, se raportează la acest proces, implicit la respectivele probe.

Referitor la argumentul potrivit căruia emisiunile au constituit prezentarea unei investigaţii jurnalistice şi că, cităm : « regulile jurnalismului de investigaţie sunt cu totul diferite de dezbaterile de opinie », precizăm că legislaţia audiovizuală se aplică tuturor radiodifuzorilor pentru conţinutul emisiunilor difuzate, indiferent că acestea se referă la o investigaţie sau la un reportaj, de exemplu.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului, răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe aparţine exclusiv radiodifuzorului, care era obligat să ia toate măsurile pentru a asigura informarea corectă a publicului, inclusiv prin prezentarea punctelor de vedere ale tuturor părţilor implicate într-un caz de natură penală, precum cel al poliţistului Cristian Cioacă, astfel încât publicul să îşi formeze în mod liber propria opinie.

Cu privire la afirmaţia petentei potrivit căreia Consiliul nu i-ar fi putut aplica o sancţiune decât după ce partea ce s-a considerat prejudiciată ar fi solicitat drept la replică, menţionăm faptul că dreptul de control al CNA asupra programelor audiovizuale se exercită independent de exercitarea dreptului la replică de către persoana interesată, neexistând nicio prevedere în legislaţia audiovizuală care să reglementeze o asemenea ipoteză.

Faţă de aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.