Decizia nr. 226 din 16.05.2013

16.05.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. PRO TV S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 mai 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţiile nr. 3346/18.03.2013, 3493/20.03.2013, 3514/21.03.2013, 4072, 4073, 4074, 4090 din 04.04.2013, 4435 şi 4436 din 11.04.2013, cu privire la unele episoade ale filmului serial „Pariu cu viaţa”, difuzate de postul PRO TV.

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018.4/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-2/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat prevederile art. 16 alin. (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, operele cinematografice care conţin scene privind consumul de droguri pot fi difuzate numai după ora 22.00.

În fapt, postul PRO TV difuzează serialul de televiziune „Pariu cu viaţa” în zilele de miercuri, între orele 21.30-22.30, încadrat de radiodifuzor ca fiind o producţie audiovizuală interzisă copiilor sub 12 ani, avertizată verbal şi sub formă de text : „Acest program este interzis copiilor sub 12 ani / Genul programului : AVENTURĂ / Programul conţine scene cu limbaj licenţios.”

Membrii Consiliului au constatat că episoadele filmului serial „Pariu cu viaţa”, din 3 şi 10 aprilie 2013, care au conţinut dialoguri, imagini şi scene referitoare la consumul de droguri, au fost difuzate în mod greşit de la ora 21.30, fapt ce contravine prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Potrivit raportului de monitorizare, în cadrul episodului din 3 aprilie 2013, difuzat între orele 21.22-22.28, sub titlul : „PRIMA NOAPTE DE DRAGOSTE”, s-a constatat că într-una din scene, un băiat şi o fată se aflau sub influenţa drogurilor. Acest fapt rezultă din imagini şi sunete care sugerează starea în care se află fata : râzând cu ecouri nefireşti în timp ce priveşte o fetiţă care dansează, imaginile acesteia din urmă fiind neclare, haotice. Aşezaţi unul lângă altul, amuzaţi, băiatul şi fata văd, la un moment dat, nu una, ci două fetiţe care dansează, sunetele sugerând dezordinea de percepţie senzorială (halucinaţii).

O altă scenă cu acelaşi cuplu o înfăţişează pe fată aşezată la o măsuţă pe care se află câteva coli de culoare închisă, cu pete albe. Fata atinge cu vârful degetelor una dintre coli, îşi priveşte degetele, în timp ce băiatul îi spune : „Trebuie să terminăm tâmpeniile astea. Gata, nu mai... ! Nu e bine ce facem. Nu e bine. A fost distractiv, dar nu, nu mai fac deloc. Ai văzut ce era să facem ? Cum, ce era să facem ? Trebuia să avem grijă de un copil şi ai văzut ce am făcut. Ţi s-a părut că am fost responsabili ? Dacă păţea ceva ? Zi-mi şi mie !”

Fata îi dă băiatului un pliculeţ, iar acesta spune : „Sara, aruncă-le ! Aruncă-le !” Fata se opune, iar băiatul le ia cu forţa şi o întreabă unde mai are. Băiatul găseşte plicuri într-o vază, le aruncă şi-i spune fetei : „Astea ce sunt ? Ce sunt, mă, astea ? Băi, să nu te mai prind cu aşa ceva ! ”

De asemenea, din raportul de monitorizare reiese că şi în cadrul episodului din 10 aprilie 2013, difuzat începând cu ora 21.30, au fost prezentate discuţii despre droguri, scene în care se cumpără droguri, precum şi scene în care se prezintă consum de droguri.

Redăm din raportul de monitorizare :
„Fata, către prietenul ei : Dă-mi pastilele.
El : Cred că sunt în baie.
Ea : Nu alea, Cristi.
Fata se supără, devine isterică şi sare la bătaie : Te muşc de ureche, dă-mi pastilele.
Acesta îi răspunde : Băi, îţi faci rău singură, înţelegi...
Ea îi replică : Este doar aşa de fun, totul e sub control, nu mai sunt o legumă şi am şi eu energie, atât.
El : Le-am aruncat.
Protagonista serialului aflată în camera unui alt tânar : A, să-ţi dau banii. Cel de la care cumpără : Doar atât ? Da tu din muzica aia nu mai câştigi bani ?
Ea : Ba da, dar se duc repede.
Respectivul personaj caută prin sertare şi-i înmânează nişte plicuri fetei. Aceasta le introduce în geantă, iese din cameră şi-i mulţumeşte acestuia.
Aflată la prietenul ei în apartament, acesta îi spune căutând prin sertare şi aruncându-i fetei un plic : Te-am minţit nu le-am aruncat.
Ea desface plicul şi el îi spune : E ultima oară când mai luăm prostiile astea. Pentru amândoi, da ?
Aceasta, trăgându-l în pat : A venit iubitul...”

În raport de conţinutul exemplificat mai sus, membrii Consiliului au constatat că cele două episoade ale filmului serial „Pariu cu viaţa”, care au conţinut dialoguri, imagini şi scene referitoare la consumul de droguri, au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Dispoziţiile legale invocate instituie în sarcina radiodifuzorilor obligaţia conform căreia operele cinematografice care conţin asemenea scene pot fi difuzate numai după ora 22.00.

Or, radiodifuzorul a difuzat episoadele analizate începând cu ora 21.30, oră necorespunzătoare în raport de dispoziţiile legale incidente şi de conţinutul scenelor în care se sugera consumul de droguri, ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe.

Ţinând cont de efectele nocive ale consumului de droguri şi alcool asupra minorilor, în special, dar şi asupra societăţii, în general, în calitate de garant al interesului public Consiliul consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018.4/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-2/13.10.1994 pentru postul de televiziune PRO TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRO TV cu somaţie publică, întrucât episoadele filmului serial „Pariu cu viaţa”, din 3 şi 10 aprilie 2013, care au conţinut dialoguri, imagini şi scene referitoare la consumul de droguri, au fost difuzate în mod greşit de la ora 21.30, fapt ce contravine prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, operele cinematografice care conţin scene privind consumul de droguri pot fi difuzate numai după ora 22.00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.