Decizia nr. 226 din 01.03.2011

01.03.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A.
BUCUREŞTI, Str. Dr. Staicovici nr. 75
Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5
C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 martie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia cu privire la modul în care distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. respectă structura ofertei de servicii de programe în reţelele de comunicaţii electronice pe care le deţine.

Faţă de situaţia prezentată de Serviciul Inspecţie cu privire la această structură în unele reţele de comunicaţii electronice ce aparţin distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. (Anexa nr. 1), membrii Consiliului au constatat că acesta a încălcat dispoziţiile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (dispoziţii care reglementează principiul „must carry”).

Conform prevederilor invocate, „orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă”.

Analizând situaţia întocmită de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că în localităţile Bucureşti, Sibiu, Vaslui, Focşani, Oradea, Târgovişte, Arad, Suceava, Slatina, Braşov, Buzău, Timişoara, Iaşi, Rîmnicu Vîlcea, Reşiţa, Baia Mare, Cluj Napoca, Drobeta Turnu Severin, Craiova, Deva, Constanţa, Bacău şi Galaţi, pentru care distribuitorul S.C. RCS & RDS S.A. deţine avizele de retransmisie prevăzute în Anexa nr. 1, programul TV 5 era retransmis numai în reţelele în sistem digital, nu şi în cele în sistem analogic, iar în localităţile Alba Iulia şi Bistriţa, acesta nu era retransmis în reţea.

Această faptă contravine prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Membrii Consiliului reiterează distribuitorului faptul că, atât timp cât prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu disting modalitatea tehnică de retransmisie a serviciilor de programe (analog sau digital), exceptându-i numai pe distribuitorii care utilizează exclusiv spectrul radio, distribuitorii de servicii trebuie să includă în orice ofertă, programul TV 5, astfel încât publicul, indiferent că beneficiază de o retransmitere în sistem digital sau analogic, să aibă posibilitatea de a viziona efectiv programele ce fac obiectul principiului „must carry”.

Faţă de cele constatate, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, având în vedere faptul că distribuitorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului, membrii Consiliului solicită distribuitorului S.C. RCS & RDS S.A. să intre în legalitate în termen de 7 zile.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. RCS&RDS S.A. C.U.I 5888716
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Clădirea Forum 2000 Building, faza I etaj 2, sector 5
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 226/01.03.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a distribuitorului de servicii S.C. RCS&RDS S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile menţionate în decizia de amendare, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în anumite reţele de comunicaţii electronice ce-i aparţin, nu a retransmis programul TV 5, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului.

Conform legii, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.”