Decizia nr. 223 din 16.05.2013

16.05.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook,
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 mai 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la conţinutul unor ediţii ale emisiunilor informative difuzate în ziua de 14 aprilie 2013 de postul REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor unor ediţii ale emisiunilor informative difuzate în data de 14 aprilie 2013, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
...
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

În fapt, în ziua de 14 aprilie 2013, în cadrul unor ediţii ale emisiunilor informative difuzate la orele 12.00, 14.00, 16.00 şi 18.00, a fost prezentată o ştire cu titlul : “Bolnavii trataţi cu cinism”, al cărei conţinut a fost următorul :
„Prezentator : În spitale nu se găsesc medicamente, banii pentru intervenţiile stomatologice au fost tăiaţi, iar ministrul Sănătăţii tratează cu cinism întreaga situaţie. Eugen Nicolăescu a încercat să explice de ce sistemul sanitar din România se prăbuşeşte pe zi ce trece. Vinovaţii, spune Nicolăescu, sunt or bolnavii de cancer ale căror medicamente costă prea mult, ori managerii de spitale care nu îşi permit să cumpere citostaticele. (...)

Prin telefon, în direct, a intervenit corespondentul „Realitatea TV”, Radu Ţuţulan, care a vorbit despre situaţia prezentată de ministrul sănătăţii în legătură cu lipsa medicamentelor din spitale, afirmând că în cadrul unui interviu acordat cotidianului „Gândul”, cu o zi în urmă, dl. Eugen Nicolăescu, a declarat că a fost nevoit să taie banii destinaţi tratamentelor stomatologice pentru a plăti o serie de arierate ale Ministerului Sănătăţii. În aceeaşi corespondenţă, reporterul Realitatea TV a afirmat că ministrul sănătăţii a declarat la o altă televiziune că banii tăiaţi de la stomatologie vor fi folosiţi pentru a cumpăra medicamente oncologice necesare bolnavilor de cancer din spitale şi că, de această situaţie „se fac vinovaţi chiar bolnavii de cancer pentru că, cei care au probleme cu dinţii nu se mai pot trata acum decât dacă plătesc.”

Totodată, corespondentul Realitatea TV a relatat că ministrul Nicolăescu ar fi explicat că a preferat să facă aceste schimbări „pentru că, dacă un bolnav de cancer nu primeşte astăzi medicamentul necesar pentru a-şi trata această boală, mâine este posibil să nu mai supravieţuiască. În schimb, dacă cineva nu-şi tratează astăzi caria, mâine, din fericire... nu va muri. Aşadar, vedem cum ministrul Sănătăţii priveşte cu oarecare dezinteres problemele oamenilor şi tratează totul tranşant, dar sec şi fără a se implica afectiv în problemele a sute de mii de pacienţi.” În cadrul ştirii au fost prezentate două fragmente înregistrate din declaraţia ministrului Eugen Nicolăescu cu menţiunea preluare PRO TV.

Cităm din raportul de monitorizare :
„Eugen Nicolăescu : Avem 4 lei. Din 4 lei trebuie să dau 1 leu la stomatologie şi 3 la cancer, dar la cancer am nevoie de 5. Între a lăsa un om să moară, că nu-i dau medicamentul de cancer, şi a-i repara cuiva o carie, am optat, decizie politică, să-i dau celui care are nevoie să nu moară.”
Prin voce din off s-a afirmat că dl. Eugen Nicolaescu „dă vina pe bolnavii de cancer pentru tăierea bugetului. Medicamentele oncologice sunt prea scumpe şi ministerul nu are bani suficienţi pentru a le achita. Iar când e vorba de lipsa citostaticelor din spitale, Nicolăescu nu mai spune că nu sunt bani ci că managerii sunt incompetenţi."
„Eugen Nicolăescu : Noi, de trei luni de zile, am făcut ce n-au făcut alţii în 4 ani. Unifarm-ul stă cu stocurile şi ei nu fac comenzi. Şi vin după aceea, când apare o cameră de televiziune : Ştiţi, noi nu avem medicamente. De ce n-au medicamente ? Pentru că nu-şi fac treaba.”
Prin voce din off s-a afirmat că ministrul sănătăţii nu a precizat, cine sunt managerii incompetenţi şi cum vor fi aceştia sancţionaţi.

Analizând conţinutul ştirilor prezentate în cadrul unor ediţii informative difuzate pe parcursul zilei de 14 aprilie 2013, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor.

Astfel, Consiliul a apreciat că informaţiile prezentate atât în titlul ştirii “Bolnavii trataţi cu cinism”, cât şi în conţinutul acesteia nu au fost prezentate în mod corect şi cu bună-credinţă, radiodifuzorul aducând la cunoştinţa publicului în mod distorsionat conţinutul declaraţiilor făcute de ministrul sănătăţii la postul de televiziune PRO TV.

Mai mult, Consiliul apreciază că informaţia privind lipsa medicamentelor din spitale a fost amplificată şi de comentariile corespondentului Realitatea TV, care a afirmat că ministrul Nicolăescu ar fi declarat la postul PRO TV că vinovaţi de tăierea banilor de la stomatologie sunt bolnavii de cancer. De asemenea, membrii Consiliului consideră că nici informaţia difuzată de radiodifuzor prin voce din off, potrivit căreia ministrul sănătăţii dă vina pe bolnavii de cancer pentru tăierea bugetului şi că de lipsa citostaticelor din spitale se fac vinovaţi managerii care sunt incompetenţi, nu a fost prezentată în mod obiectiv.

Aşa cum rezultă din înregistrarea preluată de la postul de televiziune PRO TV şi difuzată de radiodifuzor în cadrul acestor ediţii informative, ministrul sănătăţii nu a făcut astfel de afirmaţii, ci a menţionat că preferă să atribuie mai mulţi bani pentru medicamentele necesare bolnavilor de cancer, în detrimentul serviciilor de stomatologie, considerând că tratamentul unei persoane bolnave de cancer nu suportă amânare în comparaţie cu cel al unei persoane ce are probleme stomatologice. Despre managerii de spitale, ministrul sănătăţii a afirmat că aceştia nu-şi fac treaba, nu că sunt incompetenţi, astfel cum radiodifuzorul a prezentat informaţia.

Comentariile radiodifuzorului pe marginea declaraţiilor făcute de ministrul sănătăţii la postul PRO TV, au fost prezentate în mod distorsionat, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, care dispun că, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să prezinte informaţia în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Având în vedere că au fost prezentate informaţii de interes public, membrii Consiliului apreciază că o astfel de abordare a fost de natură să afecteze dreptul la informare a publicului.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă de 5.000 lei, întrucât în cadrul unor ediţii informative difuzate în ziua de 14 aprilie 2013, comentariile pe marginea declaraţiilor ministrului sănătăţii preluate de la un alt post de televiziune, în legătură cu lipsa citostaticelor din spitale, nu au fost prezentate, în mod obiectiv şi cu bună-credinţă, fapt ce contravine prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.