Decizia nr. 222 din 14.05.2013

14.05.2013


envoyer l'article par mail title=

privind obligaţia S.C. INFOTON S.R.L. de a acorda dreptul la replică Asociaţiei Comercianţilor Ştrand Neptun Arad

S.C. INFOTON S.R.L.
Arad, Str.Eftimie Murgu, nr.74-76, judeţul Arad

pentru postul de televiziune INFO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi sesizarea înregistrată la C.N.A. sub nr. 4947/23.04.2013, formulată de Asociaţia Comercianţilor Ştrand Neptun Arad, prin Preşedinte, domnul Aslău Leontin, cu privire la emisiunea „Subiectul Zilei”, difuzată în data de 17.04.2013, de postul INFOTV din localitatea Arad.

Prin sesizare petentul reclamă faptul că, în cadrul emisiunii menţionate, „am constatat că au fost făcute mai multe trimiteri la adresa oamenilor de afaceri din incinta Ştrandului Neptun Arad şi la anumite situaţii de fapt care au fost încadrate juridic astfel încât să nu concorde cu realitatea.". Postul de televiziune INFO TV aparţine S.C. INFOTON S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 071.5/11.12.2003 eliberată la 22.01.2013 şi decizia de autorizare nr. 570.1-3/25.01.2007 eliberată la 22.01.2013).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a reclamaţiei, membrii Consiliului au decis obligarea S.C. INFOTON S.R.L. de a acorda dreptul la replică Asociaţiei Comercianţilor Ştrand Neptun Arad, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului audiovizualului.

În fapt, în data de 17.04.2013, începând cu ora 18.35, postul INFO TV a difuzat emisiunea „Subiectul Zilei”, realizată şi moderată de d-nul Varjasi Kristian, la care a participat d-nul Moşneag Ovidiu – consilier local municipal PD-L. Subiectul emisiunii l-a constituit „problemele Aradului”, context în care a fost adusă în discuţie situaţia Ştrandului Neptun Arad.

Pornind de la această temă, în emisiune au fost făcute mai multe referiri la diferendele existente între oamenii de afaceri din zona comercială a Ştrandului Neptun şi Primăria Municipiului Arad, conflict care este de notorietate pe plan local, durând de aproximativ 8 ani, conform consemnărilor din raportul de monitorizare.

„Moderator : „Acum, mergem şi spre alte nuanţe, care leagă acest Ştrand de viaţa politică arădeană ... pentru că a existat o campanie electorală locală recentă, anul trecut, care a avut ca obiect şi Ştrandul. A fost vorba acolo despre unele garduri, care au apărut acolo, despre delimitarea zonelor, despre distrugerea agenţilor economici ş.a.m.d. Care sunt replicile dumneavoastră la ce s-a întâmplat atunci, dar mai cu seamă la ce se întâmplă acum...pentru că, iarăşi există unele părţi negative care se invocă aici...ăăă...ce spuneţi de aceste replici ?
Invitat : ...în spatele lui ascunzându-se unii dintre aşa-zişii oameni de afaceri, care au avut şi activitate pe Ştrand şi care au lăsat o bună gaură în bugetul local şi..ă..ar fi bine să-şi aducă aminte de acest fapt atunci când îi pun pe alţii sau când pun vorbele lor în gura altora...pentru că ... nu ştie exact ceea ce s-a întâmplat ... mai ales în ceea ce înseamnă dezvoltarea Ştrandului din Arad sau mai bine spus evoluţia Ştrandului din Arad.
Invitat : „...Trist, aş spune din nou, este faptul că există aceste personaje, care stau ascunse, care nu au curaj să iasă în faţă, să discute aceste lucruri şi îi pun pe alţii în faţă, să ridice aceste probleme. Deci, din punctul meu de vedere, această falsă problemă care a fost ridicată, nu ştiu... nu este o replică, repet, este o simplă realitate.
Moderator : În mod natural, discuţia noastră trebuie să meargă spre aspectul acela de distracţie şi de voie bună, care a existat până la un moment dat pe Ştrand şi care atmosferă nu se mai regăseşte acum acolo. În mare parte, agenţii economici au alcătuit o comunitate, care dă vina pe ... Primărie, pe persoanele de acolo...cum că au făcut unele modificări, care nu le mai favorizează afacerile. Trebuie sau nu să le dăm dreptate ? Care este punctul dumneavoatră de vedere ?
Invitat : Acum 10 ani s-a încasat bilet de intare pe ştrand, astăzi se încasează bilet de intrare pe ştrand. Acu’ 8 ani era o dezvoltare şi...era un anumit flux seara, astăzi nu mai este acelaşi lucru. Atunci, acu’ 8 ani, mergeau bine 3 cluburi, astăzi mai merg bine, chiar şi în perioada de iarnă...Hai să lăsăm Ştrandul la o parte...Să luăm perioada de iarnă...merge 1 club, 1 club şi jumătate...când merge unul, când merge celălalt....adică, s-au...ă..au avut loc câteva modificări...
Moderator : „Pe de altă parte, dacă dăm curs şi bursei zvonurilor ... atunci, auzim, din diverse surse că acolo, la un moment dat, s-ar fi comercializat şi băutură netimbrată şi de acolo s-ar fi realizat nişte profitur i... şi atunci putem da vina chiar pe comercianţii de acolo ... Dar astea nu sunt lucruri confirmate. Aceste lucruri se aud şi sunt de pe surse.
Invitat : E adevărat, ştim toţi, cu toţii care am frecventat Ştrandul în acea perioadă, că lucrurile au fost cam aşa... ca să vii astăzi să spui că ...elevii, studenţii nu se mai pot bucura... aşa...acel tânăr din PSD, pus de alţii ...bineînţeles, ...din PSD, să susţină asemenea lucruri...şi îmi pare rău, adică ,avem nişte tarife, avem nişte abonamente pentru perioada aceasta, în care elevii, pensionarii, beneficiază de nişte preţuri foarte bune...aş spune eu... comparativ cu banii pe care i-am cheltui, dacă ne-am duce în Ungaria... cu banii pe care i-am cheltui dacă am merge la Felix. Cu banii pe care i-am cheltui dacă am merge ştiu eu...la oricare ştrand din jurul Aradului. Adică, eu zic că totuşi, pentru ... acel Ştrand, ultimul care a fost reamenajat, să ai abonament de 100 lei, eu zic că nu e rău. Iar în ştrandul mare, unde sunt bazinele şi unde vor fi aceste topogane să ai 200 lei abonamentul ...ştiu...nu vreau să spun că este, poate la îndemâna oricui, dar trebuie să înţelegem că, pentru a păstra anumite standarde de acolo, trebuie să realizezi nişte încasări. Pentru că acolo trebuieşte făcut curat, pentru că acolo ai nevoie să întreţii toaletele, pentru că acolo apa bazinului trebuie schimbată...” Membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul emisiunii, postul INFO TV nu prezentat punctul de vedere al vreunui reprezentant al Asociaţiei Comercianţilor Ştrand Neptun Arad, deşi aspectele la care s-a făcut referire în emisiune vizau activităţile şi interesele comerciaţilor din zona ştrandului, asociaţie care consideră că aceste aspecte aduse în atenţia publicului nu ar corespunde realităţii.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că informaţiile considerate de Asociaţia Comercianţilor Ştrand Neptun Arad ca fiind neadevărate au fost prezentate fără a fi însoţite de punctul de vedere al asociaţiei, care ar fi putut oferi publicului posibilitatea să-şi formeze propria opinie asupra subiectului dezbătut.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Codul audiovizualului, respectarea principiului audiatur et altera pars presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare în cadrul aceluiaşi program.

Potrivit sesizării, apreciind că informaţiile prezentate erau eronate şi de natură a prejudicia interesele legitime ale Asociaţiei Comercianţilor Ştrand Neptun Arad, petentul Aslău Leontin, în calitate de preşedinte al asociaţiei, a solicitat radiodifuzorului dreptul la replică, drept ce i-a fost refuzat.

Faţă de aceste aspecte, constatând că sesizarea este întemeiată, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis ca radiodifuzorul S.C. INFOTON S.R.L. să acorde dreptul la replică Asociaţiei Comercianţilor Ştrand Neptun Arad, în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.