Decizia nr. 22 din 15.01.2013

15.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.
Galaţi, Str. Fraternităţii nr. 9,
jud. Galaţi, CUI RO 3552492

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15.01.2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei nr. 17358/03.12.2012 privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Costeşti, jud. Vaslui, aparţinând S.C.CCC BLUE TELECOM S.A. Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A deţine avizul de retransmisie : A 2997.1/14.11.2005, Anexa din 29.01.2008 pentru localitatea Costeşti, jud. Vaslui.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, întocmit în urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 04.12.2012, în localitatea Costeşti, jud. Vaslui, membrii Consiliului au constatat că S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a încălcat prevederile arti. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a difuzat programul TV BLUE-TELECOM COSTEŞTI (program tip videotext/infotext), fără să deţină licenţă audiovizuală analogică şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 50.000 lei.

La individualizarea sancțiunii, Consiliul a ținut cont de faptul că, anterior, prin Decizia nr. 177/03.04.2012, societatea a fost amendată cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea mai multor prevederi din legislația audiovizuală, între care și articolele 50 alin. (1) și 58 alin. (1) din Legea audiovizualului.

În aceste condiții, s-a constatat că societatea nu a intrat în legalitate, continuând să transmită programe fără a deține licență audiovizuală și decizie de autorizare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) și k) alin. (2) și alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A, care deţine avizul de retransmisie : A 2997.1/14.11.2005, Anexa din 29.01.2008 pentru localitatea Costeşti, jud. Vaslui, se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 50 alin. (1) și 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.