Decizia nr. 215 din 28.01.2010

28.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. GRY TELECOM S.R.L.,
cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, jud. Caraş Severin CUI 22841292

pentru localitatea Slatina-Timiş, judeţul Caraş Severin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localitatea Slatina-Timiş, judeţul Caraş Severin, aparţinând S.C. GRY TELECOM S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. GRY TELECOM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A7119/06.10.2009 pentru localitatea Slatina-Timiş, judeţul Caraş Severin.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că, la data controlului, S.C. GRY TELECOM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în data de 5 ianuarie 2010, în localitatea Slatina-Timiş, judeţul Caraş Severin, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. GRY TELECOM S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PRO TV, DIGI SPORT, DISNEY CHANNEL, ANTENA 1, ACASĂ TV, GRY TELECOM (program propriu, videotext), ETNO TV, B 1 TV, MOVIES 24, CARTOON NETWORK, SPORT 1, SPORT.RO, HALLMARK, GSP TV, WPRLD, PRO CINEMA, AXN, NATIONAL GEOGRAPHIC, EUROSPORT, DISCOVERY CHANNEL, AXN CRIME, ANIMAL PLANET, TV 1000, AXN SC-FI, EUFORIA LIFESTYLE TV, VOX NEWS, TARAF TV, MUSIC CHANNEL, ANTENA 3, MINIMAX, ANTENA 2, iar programele TVR CULTURAL, TVR INFO, TV 5, COSMOS TV, KISS TV, LIGHT CHANNEL TV, OLTENIA TV, TELEVIZIUNEA VTV, THE MONEY CHANNEL, TOP SHOP TV, TV NEPTUN, TVRM CULTURAL, TVRM EDUCATIONAL şi VACANTA TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. GRY TELECOM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, în localitatea Slatina-Timiş, judeţul Caraş Severin, a retransmis program tip „Videotext”, fără să deţină licenţă audiovizuală (analogică sau, după caz, digitală) şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Membrii Consiliului au mai constatat că S.C. GRY TELECOM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR CULTURAL şi TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscrise în aviz programele TVR CULTURAL, TVR INFO şi TV5, la data controlului acestea nu erau retransmise.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că, anterior, distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat cu o somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. GRY TELECOM S.R.L. cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j), k) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. GRY TELECOM S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A7119/06.10.2009 pentru localitatea Slatina-Timiş, judeţul Caraş Severin, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1) şi art. 58 alin. (1), ale art. 74 alin. (3), precum şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. GRY TELECOM S.R.L.,
cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, jud. Caraş Severin CUI 22841292

pentru localitatea Slatina-Timiş, judeţul Caraş Severin

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 215/28.01.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. GRY TELECOM S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Slatina-Timiş, judeţul Caraş Severin, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C GRY TELECOM S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Slatina-Timiş, judeţul Caraş Severin, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

S.C GRY TELECOM S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, întrucât difuzează program tip „Videotext”, fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală.”

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR CULTURAL şi TVR INFO ale Societăţii Române de Televiziune, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, acesta nu le-a retransmis."