Decizia nr. 215 din 23.04.2015

28.04.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. RADIO 1 PLUS MEDIA S.R.L.
 cu sediul în Satu Mare, Piața 25 Octombrie, Spațiu Comercial 55/2, Bloc 5, jud. Satu Mare

 pentru postul „RADIO UNU SATU MARE”
 Satu Mare, Piața 25 Octombrie, Spațiu Comercial 55/2, Bloc 5, jud Satu Mare

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări și raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecție, cu privire la difuzarea serviciului de programe, de postul „RADIO UNU SATU MARE” în localitatea Satu Mare județul Satu Mare. Postul de radio „RADIO UNU SATU MARE” aparţine S.C. RADIO 1 PLUS MEDIA S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. R089.3/29.09.1993 eliberată la 04.06.2013.
 În urma analizării situaţiei prezentate membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat, prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
 Astfel, cu ocazia controlului efectuat de inspectorul CNA la data de 01.04.2015, la postul RADIO UNU SATU MARE, aparținând radiodifuzorului S.C. RADIO 1 PLUS MEDIA S.R.L. a rezultat că acesta a reluat emisia cu program în eter pe frecvența 94 MHz, nu din studioul situat în Satu Mare, Piața 25 Octombrie, Spațiu Comercial 55/2, Bloc 5, jud. Satu Mare, ci din amplasamentul situat în Satu Mare, P-ța 25 Octombrie, Bloc. 9, jud. Satu Mare.
 Anterior, radiodifuzorul înștiințase CNA cu privire la suspendarea emisiei pentru 90 de zile, în vederea mutării amplasamentului postului de radio, însă a reluat emisia din noul amplasament fără a obține decizie de autorizare pentru noua locație.
 Potrivit prevederilor legale specifice domeniului audiovizualului difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
 Or, furnizorul de servicii media, la data controlului efectuat de inspectorul audiovizual, difuza programe pe postul RADIO UNU SATU MARE fără a deține o decizie de autorizare audiovizuală.
 Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. RADIO 1 PLUS MEDIA S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate în termen de 30 de zile de la comunicare.

 Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului S.C. RADIO 1 PLUS MEDIA S.R.L. a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RADIO 1 PLUS MEDIA S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. R089.3/29.09.1993 eliberată la 04.06.2013, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate în termen de 30 de zile de la comunicare pentru încălcarea prevederilor articolului 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.