Decizia nr. 214 din 23.04.2015

28.04.2015


envoyer l'article par mail title=

 Către,
 S.C. HAPPY MUSIC S.R.L. CUI 22472918
 Bucureşti, Str. Slt. Zaharia nr. 8, sector 1,

 Decizia nr. 214 din 23.04.2015

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. HAPPY MUSIC S.R.L împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 147/10.03.2015

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. HAPPY MUSIC S.R.L., înregistrată sub nr. 2164/11.03.2015, împotriva Deciziei CNA nr. 147/10.03.2015 privind retragerea licenţei audiovizuale pentru postul de televiziune Mynele TV.
 În esenţă, prin plângerea adresată, contestatoarea solicită Consiliului reanalizarea deciziei de retragere a licenţei audiovizuale pentru postul Mynele TV, cu consecinţa anulării acesteia, motivat de faptul că :

  • nu a fost informată despre discutarea acestui subiect în cadrul şedinţei publice din 10.03.2015 ;
  • în data de 15.12.2014, la ora 15.45, a transmis către numărul de fax 0213055354 adresa nr. M 1542/15.12.2014, prin care notifica Consiliul cu privire la întreruperea serviciului de programe Mynele TV, din motive de natură tehnică ;
  • la data deciziei retragerii licenţei audiovizuale în şedinţa publică din 10.03.2015 se afla în termenulde 90 de zile prevăzut de Legea audiovizualului ;
  • consideră că SC Happy Music SRL a respectat în întregime legislaţia în vigoare şi că decizia luată îi aduce grave prejudicii.

 De asemenea, contestatoarea a precizat că postul Mynele TV a încheiat un contract cu un nou furnizor de servicii de satelit, intenţionând să intre imediat în emisie.
 În raport de motivele invocate în plângerea formulată, membrii Consiliului au constatat că societatea nu a adus niciun argument pertinent şi concludent care să înlăture constatările Consiliului şi să modifice cele dispuse prin decizia nr. 147/10.03.2015 privind retragerea licenţei audiovizuale a S.C. HAPPY MUSIC S.R.L.

 Pe de altă parte, potrivit art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, o autoritate publicã poate revoca, în tot sau în parte, actul administrativ emis numai dacã acesta este nelegal, nu a intrat în circuitul civil şi nu a produs efecte juridice.
 Având în vedere că decizia de retragere a licenţei audiovizuale pentru postul Mynele TV a fost contestată la instanţa Curţii de Apel Bucureşti, formându-se pe rolul acestei instanţe dosarul nr. 2247, înregistrat la data de 10.04.2015, Consiliul apreciază că revocarea acestei decizii nu mai poate fi posibilă, întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice.

 Pentru aceste considerente, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca nefondată.