Decizia nr. 213 din 28.01.2010

28.01.2010


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 646/19.01.2010, adresa nr. 1020/26.01.2010 transmisă de Agenţia Naţională a Medicamentului, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la spoturile pentru medicamentul Bioflu ale companiei BIOFARM. 

Spotul, precum şi reminder-ul, difuzate de posturile de televiziune, au următorul conţinut :

Descriere spot

În spotul publicitar sunt prezentaţi mai mulţi oameni care se află într-o sală de şedinţă. Aceştia în loc să vorbească, tuşesc.

Titrat pe ecran : SCAPĂ DE GRIPĂ PÂNĂ NU TE OBIŞNUIEŞTI CU EA
O voce din off spune : Bioflu – tratează rapid simptomele răcelii şi gripei.

Pe ecran sunt prezentate următoarele informaţii : o cutie de Bioflu şi titrat : CAPSULE DE ZI ŞI DE NOAPTE PENTRU RĂCEALĂ ŞI GRIPĂ ; CEL MAI BUN PREŢ DE PE PIAŢĂ : BIOFARM, Adulţi şi adolescenţi : Bioflu 1-2 capsule moi de 4 ori pe zi. Acest medicament se poate elibera fără prescripţie medicală. Se recomandă citirea cu atenţia a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

Avertizarea sonoră are o durată de 5 secunde.

Descriere reminder

Pe un ecran este conturat profilul unui cap. Sunt indicate anumite simptome : febră, congestie nazală, dureri în gât, tuse. Animat, o pastilă de Bioflu înlătură simptomele indicate.

O voce din off spune : Bioflu – tratează rapid simptomele răcelii şi gripei.

Pe ecran sunt prezentate următoarele informaţii : o cutie de Bioflu şi o alta de Bioflu Plus şi titrat : CAPSULE DE ZI ŞI DE NOAPTE PENTRU RĂCEALĂ ŞI GRIPĂ ; CEL MAI BUN PREŢ DE PE PIAŢĂ : BIOFARM, Adulţi şi adolescenţi : Bioflu 1-2 capsule moi de 4 ori pe zi ; Bioflu Plus o capsulă moale seara, înainte de culcare. Acest medicament se poate elibera fără prescripţie medicală. Se recomandă citirea cu atenţia a prospectului sau a informaţiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

Avertizarea sonoră are o durată de 5 secunde.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând spoturile publicitare prezentate, Consiliul a constatat că acestea sunt difuzate, pe de o parte, fără a fi respectate normele specifice publicităţii pentru medicamente, reglementate prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iar, pe de altă parte, că acestea încalcă prevederile art. 107 şi art. 114 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului :

- art. 107 : Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării şi ale unei competiţii corecte.
- art. 114 : (1) Informaţiile prezentate în spoturi publicitare sau în emisiuni de teleshopping nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa :
lit. c) - preţului sau a tarifelor ; acestea vor fi prezentate integral, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul a analizat spoturile în discuţie atât din perspectiva condiţiilor specifice în care poate fi făcută publicitatea la medicamente, condiţii prevăzute de Legea nr. 95/2006, cât şi din perspectiva legalităţii difuzării lor pe posturile de televiziune, potrivit legislaţiei audiovizuale.

Pe de o parte, ca urmare a adresei primite de la Agenţia Naţională a Medicamentului, înregistrate la C.N.A. sub nr. 1020/26.01.2010, membrii Consiliului au luat act de faptul că producătorul medicamentului Bioflu nu a obţinut aprobarea prealabilă a A.N.M. pentru publicitatea produsului, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 808 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Potrivit Agenţiei Naţionale a Medicamentului, ca urmare a faptului că spotul TV nu a avut viza sa, a dispus retragerea acestuia de pe piaţă, fapt ce a fost adus la cunoştinţa companiei BIOFARM prin adresa cu nr. 17816E/15.01.2010.

Pe de altă parte, Consiliul a constatat că, din punctul de vedere al legislaţiei audiovizuale, spoturile pentru medicamentul Bioflu încalcă regulile informării corecte a publicului şi ale unei competiţii loiale faţă de alţi producători de medicamente de pe piaţă.

Astfel, sintagma « cel mai bun preţ de pe piaţă » poate crea confuzii în ceea ce priveşte opţiunea telespectatorilor de a cumpăra un medicament pentru răceală şi gripă, deoarece este făcută o comparaţie care nu are niciun fundament real şi dovedit. În acest fel, virtualul cumpărător este oarecum « dirijat » spre achiziţionarea acestui produs.

Or, în lipsa unei informaţii corecte, fundamentate din punct de vedere financiar, pot fi prejudiciaţi atât consumatorii, cât şi celelalte companii farmaceutice de pe piaţă, prin acreditarea ideii că medicamentul Bioflu constituie alternativa cea mai ieftină pentru grupa de produse destinate răcelii şi gripei.

O astfel de abordare încalcă prevederile art. 107 din Codul audiovizualului, publicului nefiindu-i oferite informaţii corecte.

De asemenea, nu sunt respectate nici dispoziţiile art. 114 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ, potrivit cărora informaţiile prezentate în spoturi publicitare nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa preţului sau a tarifelor.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că spoturile companiei BIOFARM pentru produsul Bioflu constituie o publicitate care încalcă regulile informării corecte şi ale unei competiţii loiale, fiind de natură să prejudicieze atât interesele financiare ale consumatorilor, cât şi pe cele ale altor furnizori de produse similare de pe piaţă.

În concluzie, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea de îndată în legalitate în privinţa spoturilor comerciale pentru promovarea produsului Bioflu, transmise de posturile de televiziune.