Decizia nr. 213 din 23.04.2015

28.04.2015


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. BETTER FM S.R.L.
 Botoşani, Str. Cuza Vodă nr. 4, et. 5, cam 518, Judeţul Botoşani C.U.I. 22243701

 pentru postul de radio BETTER FM

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări privind solicitarea înregistrată cu nr. 1349/18.02.2015 pentru serviciul de programe BETTER FM din BOTOŞANI.
 Postul de radio BETTER FM aparţine radiodifuzorului S.C. BETTER FM S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R372.9/09.10.2001 elib. la 23.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 493.0/13.05.2003, 493.2-2/28.04.2011 elib. la 17.09.2013).

 Analizând nota prezentată de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că S.C. BETTER FM S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) şi art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor legale menţionate :

  • art. 58 alin. (1) - Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală ;
  • art. 54 alin. (2) - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b)”, iar potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (1) lit. b, licenţa audiovizuală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia.

 Cu ocazia controlului efectuat de inspectorul C.N.A. la data de 07.04.2015 la postul de radio BETTER FM aparţinând S.C. BETTER FM S.R.L., în localitatea Botoşani, a fost constatat faptul că, începând cu luna februarie 2015, sediul studioului de emisie pentru postul de radio BETTER FM a fost mutat din strada Kogălniceanu nr. 32, loc. Botoşani în strada Cuza Vodă nr. 4, loc. Botoşani.

 Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul difuza serviciul de programe BETTER FM fără să deţină decizie de autorizare audiovizuală, încălcând dispoziţiile art. 58 alin. (1), conform cărora difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

 De asemenea, din nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat şi faptul că societatea şi-a modificat sediul social fără a solicita acordul Consiliului. Aşadar, potrivit certificatului constatator nr. 2675/09.02.2015, radiodifuzorul şi-a schimbat sediul social din strada Kogălniceanu nr. 32, Botoşani, Judeţul Botoşani în strada Cuza Vodă nr. 4, camera 518, etaj 5, Botoşani, Judeţul Botoşani, acest fapt reieşind şi din cadrul certificatul de înregistrare seria B nr. 2942167 eliberat la 05.08.2014.

 În aceste condiţii, radiodifuzorul S.C. BETTER FM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora titularul licenţei audiovizuale trebuie să solicite acordul Consiliului pentru orice modificare intervenită în datele de identificare ale societăţii.

 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. BETTER FM S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate, iar, în ceea ce priveşte decizia de autorizare, radiodifuzorul trebuie să intre în legalitate în termen de 30 de zile. Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. BETTER FM S.R.L., titularul licenţei audiovizuale nr. R372.9/09.10.2001 elib. la 23.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 493.0/13.05.2003, 493.2-2/28.04.2011 elib. la 17.09.2013 pentru postul radio BETTER FM, se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare în legalitate în termen de 30 de zile pentru încălcarea prevederilor articolului 58 alin. (1) şi a art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.