Decizia nr. 212 din 23.04.2015

28.04.2015


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. ESTRADA TV S.R.L. CUI 26605260 Bucureşti, Aleea Textiliştilor nr. 9, bloc MY11, sc.1, parter, apt. 3, sect. 3

 Decizia nr. 212 din 23.04.2015

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. ESTRADA TV S.R.L împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 125/26.02.2015


 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţiile formulate de S.C. ESTRADA S.R.L., înregistrate sub nr. 1716/26.02.2015 şi 2109/10.03.2015 împotriva Deciziei CNA nr. 126/26.02.2015 privind amendarea cu 100.000 lei, pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 alin. (2), 29 alin. (1) lit. a) şi f) şi 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale articolelor 101, 128 lit. c) şi d), 130 alin. (1) lit. a) şi 40 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 În esenţă, prin decizia contestată, radiodifuzorul S.C. ESTRADA S.R.L. a fost sancţionat cu 100.000 lei, întrucât a modificat structura serviciului de programe fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.
 De asemenea, o serie de emisiuni de teleshopping, precum şi unele ediţii ale emisiunii „Fabrica de sănătate” din perioada decembrie 2014 – ianuarie 2015 au fost difuzate cu încălcarea art. 3 din Legea audiovizualului care prevede obligaţia radiodifuzorilor de a informa corect publicul telespectator, precum şi cu încălcarea dispoziţiilor legale care interzic publicitatea mascată şi menţionarea în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli infecţioase grave sau tumorale. Sancţiunea a fost aplicată şi pentru faptul că emisiunea „Informat şi implicat” din 06.01.2015 a fost difuzată cu încălcarea art. 40 din Codul audiovizualului, care la alin. (1) şi (3) stabileşte în sarcina radiodifuzorilor obligaţia respectării principiului audiatur et altera pars, precum şi pe aceea ca limbajul folosit de moderatori să nu fie unul injurios.

 Împotriva Deciziei nr. 125/26.02.2015, radiodifuzorul a formulat contestaţiile nr. 1716/26.02.2015 şi 2109/10.03.2015, prin care solicita : „rediscutarea pct. 1” din şedinţa CNA din data de 26.02.2015” – referitor la postul Estrada TV aparţinând SC Estrada TV SRL, invocându-se faptul că societatea doreşte „să aducă „argumente suplimentare la rapoartele de monitorizare şi de inspecţie” şi „transformarea amenzii în avertisment”. În urma analizării contestaţiilor, membrii Consiliului au constatat că acestea sunt nefondate, întrucât, pe de o parte, argumentele invocate nu sunt de natură să înlăture faptele reţinute în sarcina societăţii prin decizia a cărei reanalizare se solicită, în sensul transformării amenzii în avertisment, iar pe de altă parte, în Legea audiovizualului nu este prevăzută ca şi sancţiune „avertismentul”, contravenţia minimă ce poate fi aplicată fiind somaţia.
 Distinct de aceste aspecte, în speţă, Decizia nr. 125/26.02.2016 a fost comunicată radiodifuzorului, cu confirmare de primire, la data de 09.03.2015, pe care acesta a contestat-o la instanţa de judecată, decizia formând obiectul Dosarului nr. 1526/2/2015, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

 Potrivit prevederilor art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, decizia de sancţionare poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Pe de altă parte, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, o autoritate publică poate revoca, în tot sau în parte, actul administrativ emis numai dacă acesta este nelegal şi nu a intrat în circuitul civil, producând efecte juridice.
 Pentru aceste considerente, raportate la prevederile legale invocate, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca nefondată.