Decizia nr. 21 din 15.01.2013

15.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L.
Galaţi, Str. Dogăriei nr. 79, jud. Galaţi
CUI 25810428

pentru postul RTV GALAŢI
Galaţi, Bd. George Coşbuc nr. 2, Hotel Sofin, parter, jud. Galaţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate cu nr. 15093/25.10.2012, 15396/02.11.2012, 15468/05.11.2012, referitoare la ediţiile emisiunii „Punctual”, difuzate în zilele de 27 septembrie 2012 şi 10 şi 11 octombrie 2012, precum şi sesizările nr. 17367 şi 17368/03.12.2012 şi nr. 17367bis şi 17368bis, cu privire la emisiunea „Tribuna electorală”, ediţiile din 28 şi 29.11.2012, difuzate de către postul de televiziune RTV GALAŢI.

Postul de televiziune RTV GALAŢI aparţine S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 357.3/11.09.2007, decizia de autorizare nr. 1419.0/18.03.2009 şi reautorizare nr. 1419.1/09.12.2009).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 34 alin. (1), şi art. 40 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, precum şi dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi (2) lit. b) şi c) şi art. 10 lit. a), d), e) şi f) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

Decizia nr. 220/2011 - Codul audiovizualului :

ART. 34 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
ART.40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(3) Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Decizia nr. 738/2012 :

ART. 9 (1) În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.
(2) în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să se asigure că invitaţii respectă următoarele obligaţii :
b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului persoanei la propria sa imagine şi la respectarea vieţii sale private, sau să aducă atingere moralei publice ;
c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al competitorilor electorali ;
ART. 10 Moderatorii emisiunilor au următoarele obligaţii :
a) să fie imparţiali ;
d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite ;
e) să solicite, în mod convingător, dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi ;
f) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice, nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al unui competitor electoral, incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul şi, după caz, producătorul emisiunii pot decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii.

În fapt, în ziua de 27.09.2012, postul de televiziune RTV GALAŢI a difuzat, începând cu ora 20.00, o ediţie a emisiunii „PUNCTUAL”, moderată de dl. Aurel Stancu, în studio participând, în calitate de invitaţi, dl. Cornel Adrian Bologa, inginer, acţionar al unei societăţi comerciale, şi dl. Gelu Ciorici, ziarist.

În emisiune au fost puse în discuţie o serie de nereguli în afaceri care au condus la falimentul unei societăţi comerciale, fostă întreprindere de stat, faliment ce a condus la vânzarea patrimoniului acestei societăţi, situaţie imputată de moderator şi invitaţii emisiunii mai multor persoane, la adresa cărora au fost formulate acuzaţii privind fapte ilegale.

Tema discuţiilor a fost reluată şi în cadrul ediţiei din 11 octombrie 2012 a emisiunii „Punctual”, ediţie care a avut acelaşi moderator şi la care au participat aceiaşi invitaţi, acuzaţiile referitoare la săvărşirea cu intenţie a unor fapte de natură să prejudicieze interesele economice ale societăţii comerciale falimentare fiind readuse în discuţie.

În data de 10.10.2012, postul de televiziune RTV Galaţi a difuzat în direct, începând cu ora 20.00, şi în reluare a doua zi, începând cu ora 15.00, o ediţie a emisiunii „PUNCTUAL”, moderată de dl. Aurel Stancu. În cadrul emisiunii a participat, în calitate de invitat, d-na Carmen Cotan, fostă angajată a DGASPC Galaţi.

Subiectul emisiunii „PUNCTUAL” din data de 10.10.2012 a fost concedierea unor angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, printre care se afla şi d-na Carmen Cotan, această concediere fiind, în accepţiunea invitatei, făcută ilegal. În timpul emisiunii au fost exprimate opinii cu privire la concedierea colectivă, presupus abuzivă, precum si cu privire la actuala conducere a DGASPC Galaţi, la adresa căreia au fost formulate o serie de acuzaţii de natură penală sau morală, atât de către moderatorul emisiunii, cât şi de invitată, fără să fie prezentat însă vreun punct de vedere al instituţiei, ori al persoanelor cu funcţii de conducere cărora le erau imputate faptele ilegale.

Membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care au fost tratate subiectele discuţiilor în emisiunile prezentate anterior a fost de natură să încalce prevederile legale invocate anterior, prevederi referitoare la dreptul la imagine a persoanei şi la respectarea principiului “audiatur et altera pars”.

În esenţă, Consiliul a considerat că dispoziţiile art. 34 şi 40 alin. (1) şi (3) din Codul audiovizualului nu au fost respectate, întrucât în cadrul celor trei ediţii ale emisiunii “PUNCTUAL”, care abordau subiecte de interes general, la adresa unor persoane au fost formulate acuzaţii de natură morală ori penală, fără ca aceste acuzaţii să fie însoţite şi de un punct de vedere al persoanelor cărora le erau imputate faptele ilegale.

Pentru protejarea dreptului la imagine a persoanei, radiodifuzorul era obligat să solicite şi să prezinte publicului, în cadrul aceleiaşi emisiuni, punctul de vedere al persoanei cu privire la acuzaţiile formulate la adresa sa, iar în situaţia în care persoana vizată refuza să prezinte un punct de vedere, acest fapt trebuia adus la cunoştinţa publicului.

Potrivit dispoziţiilor legale, principiul “audiatur et altera pars” presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare în cadrul aceluiaşi program.

Or, Consiliul a constatat că în niciuna din cele trei ediţii ale emisiunii ce au abordat, pe larg, subiecte referitoare la situaţia economică şi juridică a unor societăţi comerciale, instituţii publice sau persoane fizice, nu au fost prezentate punctele de vedere ale persoanelor la adresa cărora erau formulate acuzaţii de natură morală sau penală, fapt de natură să prejudicieze dreptul acestora la propria imagine.

De asemenea, Consiliul a mai constatat că şi limbajul utilizat de moderatorul emisiunii a fost unul de natură să contravină dispoziţiilor legale, acesta făcând, la rândul său, unele afirmaţii de natură să afecteze imaginea unor persoane.

În ziua de 28.11.2012, postul de televiziune RTV GALAŢI a difuzat o ediţie a emisiunii de promovare electorală „Tribuna Electorală”, moderată de dl. Cezar Amariei, invitaţi fiind dl. Aurel Stancu, candidat în colegiul 4 Galaţi la Senat din partea PP-DD, dl. Marin Ştefănel, candidat la Camera Deputaţilor din partea PP-DD, dl. Traian Severin, inginer şi economist.

Deşi emisiunea „Tribuna Electorală” a fost declarată ca fiind una de promovare electorală, respectiv una în care candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele electorale şi activităţile de campanie, ediţia acesteia din 28 noiembrie 2012 a fost prezentată de moderator ca fiind una „cu totul şi cu totul specială”, de dezbatere.

Conform informaţiilor afişate pe ecran de radiodifuzor, emisiunea a fost transmisă în direct, cu menţiunea „Promovare electorală”, în cadrul acesteia fiind difuzate o serie de înregistrări de arhivă din unele emisiuni ale postului de televiziune, în care unul dintre candidaţii prezenţi în emisiune, respectiv dl. Aurel Stancu, avea calitatea de moderator.

În cadrul acestor înregistrări, actualul candidat, Aurel Stancu, aducea acuzaţii de natură penală sau morală la adresa unei persoane, contracandidat la alegerile parlamentare.

Ediţia din 28 noiembrie 2012 a emisiunii „Tribuna electorală” a fost difuzată în reluare a doua zi şi redifuzată în data de 2 decembrie 2012.

Emisiunea de promovare electorală „Tribuna Electorală” din data de 29.11.2012 difuzată în direct, începând cu ora 20.00, a fost, practic, o continuare a emisiunii din data de 28.11.2012.

Şi această ediţie a fost difuzată în reluare a doua zi, începând cu orele 15.00 şi redifuzată în data de 3.12.2012, cu începere de la orele 15.00.

Emisiunea a fost moderată de dl. Cezar Amariei şi a avut aceiaşi invitaţi, respectiv, dl. Aurel Stancu –candidat la Senat din partea PP-DD ; Marin Ştefănel-candidat la Camera deputaţilor din partea PP-DD şi dl.Traian Severin, inginer.

Emisiunea a fost încadrată de radiodifuzor ca fiind una de promovare electorală, însă a avut aceeaşi structură, de dezbatere, ca şi ediţia din 28 noiembrie, în cadrul acesteia purtându-se discuţii pe marginea înregistrărilor în care se aduceau acuzaţii unui contracandidat.

Membrii Consiliului au constatat că prin difuzarea acestor emisiuni declarate de promovare electorală, în care un invitat, candidat pentru Parlamentul României, a adus acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa unui contracandidat şi a altor persoane, radiodifuzorul a încălcat prevederile Deciziei nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, care prevăd obligaţia radiodifuzorilor de a asigura tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

De asemenea, Consiliul a constatat că nici obligaţia radiodifuzorului de a se asigura că invitaţii nu fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului persoanei la propria sa imagine, ori vieţii private, nu a fost respectată.

Raportat la modul de desfăşurare a emisiunilor, Consiliul a constatat că nu au fost respectate nici dispoziţiile legale care stabilesc în sarcina moderatorilor emisiunilor electorale obligaţii precum : cea de a se asigura că invitaţii nu fac afirmaţii nedovedite cu incidenţă penală la adresa altor persoane, cea de a fi imparţiali, de a menţine dezbaterea în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite, ori cea de a solicita, în mod convingător, dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi.

Totodată, Consiliul a constatat că moderatorul emisiunii, care ar fi trebuit să fie un arbitru neutru şi imparţial, a găsit necesar să facă introducerea unora dintre materialele înregistrate, dovedind astfel că avea cunoştinţă de conţinutul acestora, un conţinut în care candidatul prezent în emisiune aducea acuzaţii de natură morală sau penală la adresa unor persoane, cu consecinţa prejudicierii dreptului la imagine al persoanei.

Având în vedere toate aceste considerente, ţinând cont şi de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliul au propus amendarea acestuia cu 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.144 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 357.3/11.09.2007 şi al deciziei de autorizare nr. 1419.0/18.03.2009 şi reautorizare nr. 1419.1/09.12.2009, este sancţionat cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 34 alin. (1), şi art. 40 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, precum şi a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) lit. b) şi c) şi art. 10 lit. a), d), e) şi f) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune RTV GALAŢI cu 5.000 lei, întrucât, în unele ediţii ale emisiunii „Punctual” difuzate în septembrie şi octombrie 2012, acuzaţiile de natură penală sau morală formulate la adresa unor persoane nu au fost însoţite şi de un punct de vedere al acestora cu privire la faptele imputate, fapt de natură să le prejudicieze dreptul la imagine.

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea prevederilor din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât, în cadrul unor ediţii ale emisiunii „Tribuna electorală”, radiodifuzorul a permis unuia dintre invitaţi, candidat la alegerile parlamentare, să facă afirmaţii cu incidenţă penală la adresa unui contracandidat, fără a proba acuzaţiile, afectând prin aceasta dreptul persoanei la propria imagine.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.