Decizia nr. 209 din 22.02.2011

22.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 24/18.01.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a societăţii

Către

S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L.
Bucureşti, Aleea Platanului nr. 94 Bl. A43 sc. 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresele înregistrate la C.N.A. sub nr. 1550/04.02.2011 şi nr. 1781/08.02.2011, prin care S.C. HIGHER STANDARD CONSTRUCT S.R.L. a contestat Decizia CNA nr. 24/18.01.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a societăţii.

Sancţiunea a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât distribuitorul a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii HIGHER STANDARD CONSTRUCT a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea GHERGHIŢEŞTI, jud. Dâmboviţa, nu a retransmis programele TVR INFO al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE şi a programului TV 5, înscrise în oferta aprobată.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

Analizând conţinutul Contestaţiei depuse în data de 04.02.2011, membrii Consiliului au constatat următoarele :

- referitor la pct. 1

Motivaţia societăţii nu poate fi primită, întrucât, în situaţia în care aceasta nu a obţinut acorduri de retransmietere a unor programe, avea obligaţia de a nu retransmite aceste programe. Un astfel de motiv nu este de natură să o exonereze de răspundere.

- referitor la pct. 2

Faptul că, ulterior efectuării controlului, societatea a obţinut unele dintre acorduri, nu este de natură să înlăture constatările inspectorului audiovizual, pe baza cărora Consiliul a decis măsura sancţionării în şedinţa publică din 18 ianuarie 2011, în condiţiile în care art. 74 din Legea audiovizualului prevede în mod expres că structura ofertei de programe retransmise poate fi modificată numai cu acordul Consiliului.

- referitor la pct. 3

Motivaţia de natură tehnică invocată nu a fost dovedită, pe de o parte, iar, pe de altă parte, dacă ar fi existat un impediment de această natură, societatea avea posibilitatea de a aduce la cunoştinţa Consiliului imposibilitatea tehnică de a retransmite programul TVR Info, comunicând şi perioada estimată pentru remedierea defecţiunilor.

În privinţa adresei nr. 1781/08.02.2011, prin care aţi revenit la adresa nr. 1550/04.02.2011, vă facem cunoscut că aspectele financiare menţionate nu sunt de natură să vă exonereze de la respectarea obligaţiilor pe care vi le-aţi asumat în calitate de distribuitor de servicii, potrivit legislaţiei audiovizuale.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.