Decizia nr. 208 din 22.02.2011

22.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. STAIU DAMIR SNC împotriva Deciziilor CNA nr. 178/19.01.2010, nr. 580/01.06.2010 şi nr. 881/17.08.2010

Către

S.C. STAIU DAMIR SNC
Slatina, Str. Toamnei nr. 9 Bl. 4 Sc. B Et. 2 Ap. 12
Jud. Olt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 1634/07.02.2011, prin care S.C. STAIU DAMIR SNC a solicitat anularea Deciziilor CNA nr. 178/19.01.2010, nr. 580/01.06.2010 şi nr. 881/17.08.2010, prin care societatea a fost sancţionată, după cum urmează :

- prin Decizia nr. 178/19.01.2010 cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât distribuitorul a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

De asemenea, distribuitorul de servicii S.C. STAIU DAMIR SNC a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea ŞUŞANI, jud. Vâlcea nu retransmitea programele TVR CULTURAL, TVR 3, TVR INFO şi TV 5.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

- prin Decizia nr. 580/01.06.2010 cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, fapt constatat la controlul efectuat de inspectorul audiovizual la data de 27.04.2010 ;

- Decizia nr. 881/17.08.2010 a fost o decizie de respingere a contestaţiei formulate de S.C. STAIU DAMIR SNC împotriva Deciziei C.N.A. nr. 580/01.06.2010.

Analizând conţinutul Contestaţiei depuse, membrii Consiliului au constatat următoarele :

- referitor la pct. 1

Procesul la care faceţi referire a avut ca obiect anularea Deciziei nr. 178/19.01.2010. Acest litigiu s-a încheiat prin pronunţarea de către Î.C.C.J. Deciziei nr. 231/18.01.2011, decizie definitivă şi irevocabilă, prin care acţiunea dumneavoastră a fost respinsă.

În legătură cu faptul că societatea ar avea cereri înregistrate în vederea retransmiterii unor programe, acest lucru nu are nicio relevanţă din punct de vedere al legislaţiei audiovizuale, întrucât, atât timp cât acordurile nu sunt efectiv obţinute, obligaţia distribuitorului de servicii este de a nu retransmite aceste programe şi de a respecta structura ofertei de programe aprobate de Consiliu.

- referitor la pct. 2 şi 3

În privinţa faptului că deciziile luate de C.N.A. ar putea să vă afecteze imaginea, suntem de părere că numai intrarea în legalitate ca urmare a aplicării unor sancţiuni de către Consiliu ar fi fost de natură să dovedească că sunteţi interesaţi de problema imaginii societăţii, întrucât considerăm că preocuparea pentru respectarea legii trebuie să fie o constantă în activitatea oricărui distribuitor de servicii.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.