Decizia nr. 205 din 26.01.2010

26.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIANET S.R.L.,
pentru postul RADIO DIRECT FOCŞANI

S.C. MEDIANET S.R.L.
Str. Codrescu nr. 7C, bl. B3, sc.A, et. 2, ap.5
IAŞI Jud. Iaşi

pentru postul RADIO DIRECT FOCŞANI
Str. Brăilei, bl. 15, ap. 1, parter
Focşani Jud. Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la difuzarea programului local de către postul RADIO DIRECT FOCŞANI.

Postul RADIO DIRECT FOCŞANI aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIANET S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 554/18.10.2004, decizia de autorizare iniţială nr. 1157.0/20.07.2006 pentru localitatea Focşani, judeţul Vrancea).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIANET S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.

Potrivit prevederilor invocate, radiodifuzorii care deţin licenţe audiovizuale regionale şi/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităţi cu o populaţie între 50.000 şi 150.000 de locuitori au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic, în intervalul orar 6.00-24.00, un program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

În sensul art. 1 din actul normativ menţionat, prin sintagma program local se înţelege : informaţii (inclusiv informaţii meteo locale), reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din actualitatea comunităţii aflate în zona de acoperire a serviciului de programe.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia 574/2008, postul RADIO DIRECT FOCŞANI are obligaţia legală de a realiza şi difuza zilnic program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

În fapt, în urma monitorizării efectuate în perioada 29 octombrie – 08 decembrie 2009, s-a constatat că în această perioadă postul RADIO DIRECT FOCŞANI nu a difuzat program local, iar conform precizărilor consemnate în raportul întocmit de inspectorul teritorial în data de 19.01.2010, rezultă că nici la această dată postul RADIO DIRECT FOCŞANI nu difuzează program local.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, începând din data de 29 octombrie 2009, postul RADIO DIRECT FOCŞANI nu a realizat şi nu a difuzat program local, fapt ce contravine art. 3 din Decizia nr. 574/2008. Or, potrivit dispoziţiilor legale, postul RADIO DIRECT FOCŞANI are obligaţia să difuzeze zilnic program local cu o durată de minimum 20 de minute, obligaţie legală pe care radiodifuzorul nu a îndeplinit-o.

De asemenea, conform grilei de programe aprobată de CNA, în data de 18.04.2004, structura programelor după sursa de provenienţă este următoarea :

– producţie proprie 17% ;
– producţii audiovizuale ale altor producători 78% ;
– producţii retransmise 5% - BBC, Deutsche Welle.

Având în vedere faptul că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile cuprinse în Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune, membrii Consiliului au decis sancţionarea acestuia cu somaţie publică.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MEDIANET S.R.L. pentru postul RADIO DIRECT FOCŞANI şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării obligaţiilor legale referitoare la difuzarea programului local de radiodifuziune.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO DIRECT FOCŞANI cu somaţie publică, întrucât, începând din data de 29 octombrie 2009, nu a difuzat program local, fapt ce contravine prevederilor art. 3 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.

Potrivit dispoziţiilor invocate, postul RADIO DIRECT FOCŞANI are obligaţia de a realiza şi difuza zilnic, în intervalul orar 6.00-24.00, un program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.