Decizia nr. 205 din 17.02.2011

17.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TVMP S.R.L.
cu sediul în PLOIEŞTI, Str. Mihai Bravu nr. 10, jud. Prahova

pentru postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA
Ploieşti, str. Democraţiei nr. 28A, jud. Prahova

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor difuzate de postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA.

Postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA aparţine S.C. TVMP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 055/06.11.2003 şi decizia de autorizare nr. 584.0/15.01.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TVMP S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Lit. e) a alin. (1) se referă la formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA în perioada 17-23 ianuarie 2011, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 16.03.2010.

Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobate de CNA la data de 16.03.2010, postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA a difuzat în perioada monitorizată, respectiv 17-23 ianuarie 2011, următoarea structură de programe :

Producţie proprie : Aprobat : 89,00 % Transmis : 83,10 %
Producţii audiovizuale ale altor producători : Aprobat : 11,00 % Transmis : 07,60 %
Programe retransmise : Aprobat : 0 % Transmis : 0 %
Programe preluate : Aprobat : 0% Transmis : 0,90 %
Programe de informare (%) : Aprobat : 46,00 % Transmis : 33,18 %
Programe educative, culturale, religioase(%) : Aprobat : 07,00 % Transmis : 02,69 % din care : Educative : Aprobat : 03,38 % Transmis : 01,49%
Culturale : Aprobat : 03,62 % Transmis : 01,20%
Religioase : Aprobat : 00,00 % Transmis : 00,00%
Filme (%) : Aprobat : 11,00 % Transmis : 2,23 %
Programe de divertisment si alte tipuri de programe (%) Aprobat : 36,00 % Transmis : 51,90 % din care :
Divertisment : 00,00 %
alte tipuri de programe : 45,80 %
publicitate si teleshopping : 06,10% din care : Publicitate : 06,10 %
Teleshopping : 00,00%

Din situaţia prezentată rezultă că :

- structura programelor producţie proprie reprezintă un procent de 83,10 % faţă de 89,00 % aprobată de Consiliu ;
- producţiile audiovizuale ale altor producători reprezintă un procent de 07,60 % faţă de 11 % aprobat de Consiliu ;
- programele preluate reprezintă un procent de 0,90 %, în condiţiile în care radiodifuzorul nu are aprobate astfel de programe ;
- programele de informare reprezintă un procent de 33,18 % faţă de 46,00 % aprobat de Consiliu ;
- programe educative, culturale, religioase reprezintă un procent de 02,69 % faţă de 07,00 % aprobat de Consiliu ;
- programe de divertisment şi alte tipuri de programe reprezintă un procent de 51,90 % faţă de 36,00 % aprobat de Consiliu ;

Membrii Consiliului au constatat că postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA a difuzat în perioada monitorizată, emisiuni cu o durată totală de 8244 minute/săptămână, faţă de 4430 de minute/săptămână aprobate de Consiliu la data de 16 martie 2010.

Această diferenţă dintre structura de programe aprobată şi cea efectiv transmisă de radiodifuzor a rezultat, potrivit raportului de monitorizare, din introducerea unor noi emisiuni, începând cu data de 17 ianuarie 2011, fără ca C.N.A. să fi aprobat o astfel de modificare.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. TVMP S.R.L. nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Numai după acest moment, radiodifuzorul avea dreptul să difuzeze efectiv programele într-un format de principiu şi structură de programe modificate.

De asemenea, în urma analizării raportului de monitorizare cu privire la emisiunea „Super afaceri”, difuzată în data de 18 ianuarie 2011, Consiliul a constatat că postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA nu a respectat dispoziţiile art. 158 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit normelor invocate, este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private. În fapt, în data de 18 ianuarie 2011, în intervalul orar 20.30-21.00, postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA a difuzat emisiunea „Super afaceri”, emisiune transmisă şi în reluare, a doua zi, începând cu ora 15.00.

În cadrul acestei emisiuni a fost difuzat un spot publicitar cu o durată de 30 de secunde în care s-a făcut publicitate la serviciile oferite de cabinetul stomatologic “OFFICE DENT”.

În cadrul spotului, în partea superioară a ecranului a fost inserat anunţul : „Servicii de calitate”, în timp ce pe ecran au fost derulate imagini statice cu serviciile pe care le oferă acest cabinet :

- implanturi dentare
- radiologie digitală
- aparate ortodontice
- pedodontiţie
- estetică dentară

În tot acest interval, în partea de jos a ecranului a fost scris : „Urgenţe non-stop : tel. 0244 434 843 şi site-ul www.officedent.ro”.

La sfârşitul spotului, pe ecran a fost inserat un carton cu adresa : „str. Laboratorului, nr.5A”, iar în partea de jos a ecranului a fost scris : „Programări şi informaţii : tel. 0244 434 843 şi site-ul www.officedent.ro”.

Spotul a fost separat clar, sonor şi vizual, de programul audiovizual, prin coperte neutre.

Membrii Consiliului au constatat că, prin inserarea în cadrul calupului publicitar a unui spot care a promovat serviciile unui centru medical, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile imperative ale art. 158 alin. (1) din Codului audiovizualului, care interzic difuzarea oricărei forme de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) şi (2) şi ale art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. TVMP S.R.L. pentru postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA şi dispune intrarea deîndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. TVMP S.R.L., pentru postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Televiziunea Prahova cu somaţie publică, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, fără a avea acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.

De asemenea, în cadrul emisiunii „Super afaceri” difuzată în data de 18 ianuarie 2011, a fost inserat un spot de promovare a unor servicii medicale şi a unui centru medical, fapt interzis de prevederile Codului audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.