Decizia nr. 201 din 10.02.2011

10.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. FILMPROD S.R.L.
cu sediul în CRAIOVA, str. Mihai Viteazu nr. 14, jud. Dolj

pentru postul de televiziune Oltenia TV
Craiova, str. Brestei nr. 3A, jud. Dolj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 1719/07.02.2011 prin care radiodifuzorul S.C. FILMPROD S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul de televiziune Oltenia TV, judeţul Dolj, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.

Radiodifuzorul S.C. FILMPROD S.R.L. deţine licenţa audiovizuală S-TV nr. 164.2/19.09.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1315.0/04.09.2007 şi de reautorizare nr. 1315.1-1/29.11.2007 pentru postul de televiziune Oltenia TV, judeţul Dolj.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 13226/11.10.2010, S.C. FILMPROD S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei pe o perioada de 80 de zile pentru postul de televiziune Oltenia TV din Craiova, judeţul Dolj, motivând defecţiuni tehnice intervenite în realizarea transmisiei.

Prin adresa de răspuns nr. 13262/11.10.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru postul de televiziune Oltenia TV din Craiova, pentru o perioadă de 80 de zile, respectiv până la data de 29.12.2010.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe de televiziune Oltenia TV Craiova, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale.

Prin adresa nr. 16942/27.12.2010, radiodifuzorul a solicitat o nouă aprobare pentru întreruperea emisiei, însă, pe o perioadă de 10 zile, aprobare comunicată S.C. FILMPROD S.R.L. prin adresa nr. 66 din 05.01.2011.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe Oltenia TV, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a comunicat la C.N.A. situaţia acestui serviciu.

În urma verificărilor efectuate, inspectorul teritorial a constatat că nu a fost reluată emisia postului de televiziune Oltenia TV.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. FILMPROD S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe de televiziune Oltenia TV Craiova, judeţul Dolj, pentru 90 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. FILMPROD S.R.L. pentru postul de televiziune Oltenia TV Craiova, judeţul Dolj, şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.