Decizia nr. 2 din 13.01.2015

20.01.2015


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. cu sediul în BUCUREŞTI, str. Paleologu nr. 2, et. 2, ap. 10, cam. 10, sector 2 CUI RO 30151536


 pentru postul de televiziune NAŞUL.TV Calea Victoriei nr. 21-23, Bucureşti

 Întrunit în şedinţă publică în data de 13 ianuarie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la emisiunea „Cronica de noapte” difuzată în reluare în ziua de 18 noiembrie 2014, de postul NAŞUL.TV.
 Postul de televiziune NAŞUL.TV aparţine radiodifuzorului S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.3/14.12.2011, decizia de autorizare nr. 1815.0/22.03.2012 şi reautorizare nr. 1815.0-2/22.03.2012).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Conform prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
 În fapt, în ziua de 18 noiembrie 2014, postul Naşul.TV a difuzat, începând cu ora 14.00, emisiunea „Cronica de noapte” (reluare din ziua precedentă), moderată de Grigore Cartianu, avându-l ca invitat pe jurnalistul Laurențiu Ciocăzanu.
 Tema emisiunii : Alegerile prezidenţiale, procentele obţinute de Klaus Iohannis şi Victor Ponta pe judeţe. Titluri : Să învăţăm germana cântând !, Guten morgen, herr prasident !, S-a terminat cu mincinosul ? România lui Iohannis

 Cităm din raport :
 Grigore Cartianu şi Laurenţiu Ciocăzanu vorbesc despre procentele lui Klaus Iohannis care au fost destul de mari şi în judeţele în care a câştigat Victor Ponta. Titlul afișat pe ecran a fost România lui Iohannis. Grigore Cartianu : Să ştii că a câştigat Iohannis şi pentru că a obţinut scoruri bune în judeţele pe care le-a pierdut de fapt. Laurenţiu Ciocăzanu : Aşa e, da. A contat aici faptul că alegătorii celorlalţi candidaţi din turul întâi s-au dus masiv cu Iohannis, n-au ascultat îndemnurile parşive, de prostituate, ale celor gen Dan Diaconescu şi Vadim Tudor sau ale lui Tăriceanu, care le-au zis ... nu mai vorbesc de Meleşcanu, în fine ... toţi ... Grigore Cartianu : Corvete politice ... Laurenţiu Ciocăzanu : Da ... Ordinari ... hai să le spunem ordinari ... Ăsta-i un cuvânt care ne-a prins nouă foarte bine la o ştire pe care am pus-o ieri pe pagina politică şi am spus „PSD, atac ordinar la diaspora”... Grigore Cartianu : Adică ordinari, ordinari ... adică dinarul fiind o monedă ... Laurenţiu Ciocăzanu : Nu, pur şi simplu ... Grigore Cartianu : ... Într-un cuvânt Laurenţiu Ciocăzanu : ... În sensul de jegoşi ... Grigore Cartianu : Da ... Laurenţiu Ciocăzanu : Adică, cum poţi să ieşi tu, Gabriela Vrânceanu Firea, fără pic de ruşine, fără pic de jenă, fără pic de respect, fără să verifici ... tu care pretinzi că ai fost ziaristă, dar, sigur, că dacă ai lucrat la Antena 1, că ea la Antena 1 a lucrat pe vremuri, la Voiculescu. Grigore Cartianu : Şi la Antena 3 ... Laurenţiu Ciocăzanu : Cum poţi să dai tu o ştire, uite, filmuleţ care arată, uite că lumea nu votează în Londra, când era din Liverpool. Grigore Cartianu : În apropierea Londrei a spus ea şi Liverpool este la vreo 350 de kilometri. Şi atenţie, luată poza de la primul tur de la ora 7 dimineaţa, când nu era lume, că după aia s-au făcut cozi şi pe acolo. Laurenţiu Ciocăzanu : Este o mizerie care arată, descrie perfect, este oglinda fidelă a comportamentului acestui partid discreţionar, tupeist, jegos, cum vrei să-i spui, ordinar, o nenorocire care s-a abătut asupra acestei părți a lumii numită România și care de fapt a semănat răul în care trăim de 25 de ani în țara asta. Grigore Cartianu : Să știi, Laurențiu, că ... Laurențiu Ciocăzanu : ... Cancerul acestei țări este acest partid. Grigore Cartianu : ... Oamenii i-au pedepsit și pentru lucrurile astea, adică oamenii i-au taxat teribil, cu cât au fost excesivi în agresivitate și în minciună cu atât oamenii au spus pas.
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că emisiunea „Cronica de noapte” din 18 noiembrie 2014 (reluare din ziua precedentă) a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor prevederile art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului care dispun că moderatorii au obligaţia să nu folosească sau să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios.
 Astfel, Consiliul consideră că folosirea de către moderatorul emisiunii Grigore Cartianu şi invitatul acestuia, Laurențiu Ciocăzanu, a unor expresii, precum : „corvete politice”, „ordinari” sau “jegoşi”, cu referire la unii lideri politici și „partid discreţionar, tupeist, jegos, cum vrei să-i spui, ordinar, o nenorocire” și „cancerul acestei țări este acest partid”, cu referire la un partid politic, contravine prevederilor privind protecţia demnităţii şi a dreptului la imagine a persoanei.

 Consiliul consideră că limbajul folosit de către moderatorul emisiunii analizate, precum şi de către invitatul acestuia, cu scopul de a denigra şi a defăima imaginea unor persoane, a depăşit cadrul unei informări a publicului. O astfel de atitudine este contrară prevederilor legale invocate, ştiut fiind că scopul demersului jurnalistic, este acela de a urmări să informeze opinia publică asupra unor chestiuni de interes public, îndeplinindu-şi astfel datoria de a răspândi informaţii asupra unor subiecte de interes general. Deontologia jurnalistică presupune ca presa, inclusiv spaţiul audiovizual, să se supună unor reguli şi principii ale valorilor morale, iar obligaţia de a nu aduce atingere dreptului la imagine a persoanei revine în sarcina oricărui radiodifuzor.

 Având în vedere domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, moderatorul unei emisiuni, formator de opinii, trebuie să aibă o conduită de respectare a dispoziţiilor legale ce reglementează comunicarea audiovizuală şi să-şi exercite dreptul la liberă exprimare cu respectarea drepturilor celorlalţi.
 În acest sens, CEDO a conchis că limitele criticii acceptabile sunt mai largi cu privire la oamenii politici, cum sunt liderii politici la care s-a făcut referire, care acţionează mai mult în rolul său public decât o persoană privată, fiind expuşi, în mod inevitabil şi în cunoştinţă de cauză unei cercetări mai amănunţite a fiecărui cuvânt sau faptă, atât din partea ziariştilor, cât şi a publicului, însă nu trebuie omis faptul că între protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor individuale ce aparţin altor persoane trebuie să existe un echilibru, în caz contrar, abuzul în exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea răspunderii juridice.

 Pe de altă parte, orice drept fundamental, consacrat ca atare de norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai în măsura în care este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor şi intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept.
 Stabilirea de către legiuitor a acestor limite nu aduce nicio îngrădire dreptului în sine, ci, dimpotrivă, creează premizele valorificării sale în concordanţă cu exigenţele generale proprii unui stat de drept. Consiliul reiterează faptul că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii. În condiţiile în care alţi membri ai societăţii sunt lezaţi, tolerarea de către Consiliu a unor asemenea fapte ar contraveni atât dispoziţiilor constituţionale şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, cât şi normelor din domeniul audiovizualului.
 Raportat la normele invocate, recunoscând dreptul la opinie a persoanei, precum şi la alegerea modului în care atât moderatorul unei emisiuni cât şi invitaţii acesteia îşi exprimă punctul de vedere cu privire la un anumit subiect, membrii Consiliului au apreciat că folosirea în cadrul unui program audiovizual a unor expresii jignitoare, înjositoare şi defăimătoare la adresa unor persoane este de natură a afecta demnitatea umană şi dreptul la imagine, fiind contrară reglementărilor legale.

 Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. cu amendă de 5.000 lei, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 291.3/14.12.2011, al deciziei de autorizare nr. 1815.0/22.03.2012 şi reautorizare nr. 1815.0-2/22.03.2012, pentru postul de televiziune NAŞUL.TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NAŞUL.TV cu amendă de 5.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunii „Cronica de noapte” difuzată în reluare în 18.11.2014, moderatorul emisiunii şi invitatul acestuia au folosit un limbaj injurios, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.