Decizia nr. 2 din 06.01.2009

06.01.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. BANAT MEDIA S.R.L.,
cu sediul în REŞIŢA, Str. Aleea Herculane nr. 2, sc. 2, ap.3,
jud. Caraş Severin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 ianuarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia radiodifuzorului S.C. BANAT MEDIA S.R.L., care nu a început difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă.

Radiodifuzorul S.C. BANAT MEDIA S.R.L. deţine licenţele audiovizuale : 1). TV 396/23.05.2006 pentru localitatea Reşiţa, jud. Caraş Severin ; 2).TV 365/22.05.2006 pentru localitatea Moldova Nouă, jud. Caraş Severin.

În privinţa licenţei deţinute de radiodifuzor pentru localitatea Reşiţa, jud. Caraş Severin, Consiliul a constatat următoarele : Prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 12682/23.09.2008, radiodifuzorul a solicitat prelungirea cu 3 luni a termenului de începere a difuzării serviciului de programe pentru localitatea Reşiţa, jud. Caraş Severin.

Anterior acestei adrese, S.C. BANAT MEDIA S.R.L. a mai adresat o astfel de solicitare de prelungire pentru un termen de 6 luni, pentru localitatea Reşiţa, jud. Caraş Severin, prin adresa nr. 7598/23.05.2007, solicitare care i-a fost aprobată şi comunicată prin adresa nr. 7815/29.05.2007.

Ulterior acestei aprobări, radiodifuzorul nu a început difuzarea serviciului de programe şi, pe cale de consecinţă, nu a solicitat la C.N.A. eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală, motiv pentru care Consiliul i-a adresat trei somaţii publice cu termene de intrare în legalitate (prin deciziile nr. 1045/29.11.2007, nr. 567/24.06.2008 şi nr. 801/30.09.2008), termene care nu au fost respectate.

În privinţa licenţei deţinute de radiodifuzor pentru localitatea Moldova Nouă, jud. Caraş Severin, Consiliul a constatat următoarele :

Prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 18741/18.12.2008, radiodifuzorul a solicitat prelungirea termenului de începere a difuzării serviciului de programe pentru localitatea Moldova Nouă, jud. Caraş Severin.

Anterior acestei adrese, S.C. BANAT MEDIA S.R.L. a mai adresat o astfel de solicitare de prelungire pentru un termen de 12 luni, pentru localitatea Moldova Nouă, jud. Caraş Severin, prin adresa nr. 7598/23.05.2007, solicitare care i-a fost aprobată şi comunicată prin adresa nr. 7815 din 29.05.2007.

Ulterior acestei aprobări, radiodifuzorul nu a început difuzarea serviciului de programe şi, pe cale de consecinţă, nu a solicitat la C.N.A. eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală, motiv pentru care Consiliul i-a adresat trei somaţii publice cu termene de intrare în legalitate (prin deciziile nr. 1045/29.11.2007, nr. 550/19.06.2008 şi nr. 801/30.09.2008), termene care nu au fost respectate.

Potrivit dispoziţiilor art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage dacă titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare.

Ţinând cont de faptul că radiodifuzorul nu a respectat prevederile legale invocate mai sus şi nu a intrat în legalitate în termenele stabilite prin deciziile de sancţionare menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. BANAT MEDIA S.R.L. pentru localităţile Reşiţa şi Moldova Nouă, jud. Caraş Severin şi dispune intrarea în legalitate, în termenele stabilite pentru fiecare în parte, în cuprinsul prezentei decizii, după cum urmează :

  • pentru Reşiţa - până la data de 31.01.2009 ;
  • pentru Moldova Nouă - 90 de zile de la comunicarea prezentei somaţii.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.