Decizia nr. 196 din 10.02.2011

10.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.

S.C. ANTENA 3 S.A. C.U.I. R15971591
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 539/18.01.2011, 588/19.01.2011 şi 622/19.01.2011 cu privire la emisiunea „În gura presei”, ediţiile din zilele de 12, 13 şi 18 ianuarie 2011, difuzate de postul ANTENA 3.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunile, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul ediţiei din 13 ianuarie 2011 a emisiunii „În gura presei”, radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor invocate :

- „alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine”. În fapt, în cadrul emisiunii „În gura presei”, ediţia din 13 ianuarie 2011, în partea a doua a emisiunii (după pauza de publicitate), Mircea Badea a făcut următorul comentariu :

Mircea Badea : „(...)Vreţi asta cu Evenimentul zilei ? Foarte repede. „Ignoranţă moştenită”. Îşi dai seama, ţara se duce dracu’, lumea moare de foame, pensiile sunt distruse, totul e varză, benzina e la cer, totul e-n rupere în ţara asta, vine Evenimentul zilei, o arde aşa deontologico-jurnalistico-inovativ : „În ţara fetiţelor-mame, educaţia sexuală e tabu. Părinţii lasă de multe ori pe seama şcolii educaţia sexuală, iar profesorii sunt jenaţi să o predea, pe motiv că puştii râd de subiect.” Păi ce să le mai spui ăstora, n-aţi citit în Jurnalul Naţional, deja, că Eminescu e varză şi că oamenii pe catedră fac educaţie ? asta tratează astăzi Evenimentul zilei. Acuma, găseşte o poză cu Mircea Marian, te rog, de la Evenimentul zilei, mare, mare editorialist, mare om, mare caracter, mare jurnalist, un observator atent şi profund al lucrurilor care se întâmplă în societate, un jurnalist treaz, un spirit treaz, care amendează întotdeauna, la timp, lucrurile nelalocul lor, care se întâmplă la noi în societate. Dă-l pe post. Uooou ! Ăsta e ? Dă-l pe post. Întrebare, ca la OTV, un post prezidenţial, unde preşedintele, dacă aţi văzut, dădea premii, participa la trageri la sorţi... Credeţi că Mircea Marean, adică el, ar putea fi rodul unei educaţii sexuale precare ? Că aşa arată. Bine, să trecem mai departe. Auzi, da’ crezi că mă amendează CNA-ul pentru asta ? Am sânge-n păsărică, frate ! Care-i treaba ? Bine...(...)”

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au apreciat că, dincolo de caracterul critic, ironic al comentariului cu privire la jurnalistul Mircea Marian, comentariu care reprezintă opinia realizatorului emisiunii, acesta a fost jignitor, de natură a prejudicia dreptul la imagine şi demnitatea persoanei, fapt ce contravine dispoziţiilor din domeniul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului, orice persoană are dreptul la propria imagine. Aceste norme sunt valabile şi se aplică oricărui conţinut audiovizual, fără excepţii şi fără distincţii, indiferent de genul emisiunii.

De asemenea, potrivit normelor legale interne şi internaţionale, persoanele publice se bucură, în aceeaşi măsură, de protecţia drepturilor fundamentale, având dreptul la imagine şi viaţă privată ca orice persoană particulară.

Calitatea de persoană publică, dată de natura activităţilor pe care le desfăşoară, nu privează persoana respectivă de protecţia acordată de lege drepturilor sale, atât timp cât informaţiile ori comentariile privind viaţa sa privată nu constituie un subiect de interes public legat direct de modul în care îşi exercită atribuţiile.

Mai mult, genul umoristic şi satiric, aşa cum este el protejat prin articolul 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului referitor la libertatea de exprimare, permite un grad mai ridicat de exagerare şi chiar de provocare, atât timp cât nu este de natură să prejudicieze inutil dreptul persoanei la imagine ori viaţă privată sau nu induce publicul în eroare în privinţa faptelor prezentate.

În aprecierea sa, Consiliul a ţinut cont, de asemenea, de faptul că şi în jurisprudenţa CEDO, Curtea a pornit de la faptul că protecţia acordată de art. 10 din Convenţie variază în funcţie de natura discursului şi de scopul urmărit de autorul lui, precum şi de la premiza că ziariştii urmăresc să-şi îndeplinească cu bună credinţă sarcina de a informa opinia publică, nefiind determinaţi, în demersul lor de intenţia de a leza în mod gratuit şi nejustificat reputaţia altor persoane.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, în condiţiile în care, deşi articolul legat de educaţia sexuală a copiilor, publicat în cotidianul „Evenimentul zilei”, nu era semnat de Mircea Marian, singurul element de legătură între acesta şi ziar constând în faptul că jurnalistul lucrează la acest cotidian, Mircea Badea a solicitat afişarea pe ecran a fotografiei jurnalistului şi a făcut, în mod cu totul nejustificat, afirmaţii jignitoare la adresa acestuia.

Consiliul consideră că opiniile jurnaliştilor, ale realizatorilor unor emisiuni de tip “pamflet” sunt, în mod obişnuit, subiective, însă, în exprimarea lor aceştia trebuie să ţină cont de faptul că dreptul la imagine şi viaţă privată al persoanei este la fel de important ca şi dreptul la libera exprimare, aceste drepturi fiind de valoare egală, între ele neexistând nicio ierarhie.

Membrii Consiliului au apreciat că afirmaţia potrivit căreia o persoană, a cărei fotografie a fost postată pe ecran, “ar putea fi rodul unei educaţii sexuale precare”, “că aşa arată”, nu constituie satiră, întrucât nu are carácter critic şi nu priveşte activităţi desfăşurate în calitate de persoană publică, acest comentariu fiind în mod evident jignitor, de natură a prejudicia dreptul la imagine şi viaţă privată.

Consiliul reiterează faptul că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept intern şi internaţional care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că afirmaţiile cu privire la domnul Mircea Marian, făcute în cadrul emisiunii „În gura presei” din 13 ianuarie 2011, în contextul comentariului cu privire la un articol publicat de cotidianul „Evenimentul Zilei”, au fost de natură a afecta dreptul la imagine al acestuia.

Având în vedere aceste considerente şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor privind respectarea dreptului la imagine al persoanei, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. ANTENA 3 S.A. C.U.I. R15971591
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 196/10.02.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă de 10.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunii „În gura presei” din 13 ianuarie 2011, au fost făcute comentarii jignitoare la adresa unei persoane a cărei imagine a fost prejudiciată, fapt ce contravine prevederilor din Codul audiovizualului, potrivit cărora orice persoană are dreptul la propria imagine.

Consiliul reiterează faptul că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni, însă aceste opţiuni nu pot leza drepturile altor membri ai colectivităţii.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.