Decizia nr. 193 din 30.04.2013

30.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GRUPUL DE PRESĂ MUNTENIA S.A.
cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 31, sc. E, et. 3, ap. 16, jud. Ialomița

pentru postul - FRESH FM
Călărași, str. Cosminului, bl. BN5„ et. 1, cam. 7-8, jud. Călărași

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea structurii serviciului de programe difuzat de postul de radio FRESH FM.

Postul de radio FRESH FM aparţine S.C. GRUPUL DE PRESĂ MUNTENIA S.A. titular al licenţei audiovizuale nr. R675,1/27.07.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 1161.0/27.07.2006.

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL DE PRESĂ MUNTENIA S.A. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Alin. (1) lit. e) al articolului menţionat dispune că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Conform raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, postul de radio FRESH FM a difuzat în perioada 14-20.03.2013 muzică întreruptă cu inserții de publicitate și date de identificare a postului, transmisie efectuată cu ajutorul unui soft automatizat.

Analizând structura serviciului de programe aprobat de CNA la data de 31.01.2012, în funcţie de datele prezentate în raportul întocmit de inspectorul CNA, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura serviciului de programe aprobată la data menţionată.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. GRUPUL DE PRESĂ MUNTENIA S.A. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor aprobate de CNA la data de 31.01.2012, fără a avea în prealabil acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.

Conform ultimei grile de programe aprobată de Consiliu, structura acestora pentru postul de radio FRESH FM este următoarea :

Producție prorpie : Aprobat : 50% Real : 1%
Producții audiovizuale ale altor producători : Aprobat : 25% Real : 99%
Programe retransmise : Aprobat : 25% Real : 0%
Programe preluate : Aprobat : 0% Real : 0%

De asemenea structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni este următoarea :
Programe de informare (%) : Aprobat : 15% Real : 0%
Programe educative, culturale, religioase (%) : Aprobat : 35% Real : 0%
din care :
Educative (%) : Aprobat:10% Real:0%
Culturale : (%) Aprobat : 25% Real:0%
Religioase (%) : Aprobat : 0% Real:0%
Programe de divertisment și alte tipuri de programe (%) :
Aprobat : 40% Real:98%
Publicitate și teleshoping (%) : Aprobat : 10% Real : 2% Din situaţia prezentată mai sus rezultă că structura emisiunilor de informare reprezintă un procent de 0 % faţă de 15 % aprobată de Consiliu.

De asemenea, s-a constatat că postul RADIO FRESH FM difuzează programe de divertisment şi alte tipuri de programe întru-un procent de 98 % faţă de 40 % aprobat de Consiliu.

Totodată, s-a semnalat că, faţă de totalul de 35 %, prevăzut în structura de programe aprobată de CNA, reprezentând procentul de programe educative, culturale, religioase, la data controlului aceste programe erau difuzate într-un procent de 0 %.

Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. GRUPUL DE PRESĂ MUNTENIA S.A., titular al licenţei audiovizuale licenţei audiovizuale nr. R675,1/27.07.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 1161.0/27.07.2006 pentru postul de radio FRESH FM din localitatea Călărași, judeţul Călărași, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul FRESH FM cu somaţie publică, întrucât a modificat formatul de principiu al serviciului de programe și structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.