Decizia nr. 192 din 30.04.2013

30.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INSERV MEDIA S.R.L.,
cu sediul în Baia Mare, B-dul Bucureşti nr. 3, Jud. Maramureş

pentru postul eMARAMUREŞ TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 4530/15.04.2013, cu privire la emisiunea „30 de minute” difuzată în data de 11.04.2013, de postul eMARAMUREŞ TV. Postul de televiziune eMARAMUREŞ TV aparţine radiodifuzorului S.C. INSERV MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 483.2/03.09.2009 decizia de autorizare nr. 1628.1-1/17.12.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. INSERV MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 2, 3 alin. (3) şi 4 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 2 : Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte principiul interesului superior al minorului.
- art. 3 alin. (3) : Dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, cu atât mai mult în cazul minorului aflat în situaţii dificile.
- art. 4 alin. (1) : Este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea minorului în vârstă de până la 14 ani, în situaţia în care acesta este victimă a unui abuz sexual sau este acuzat de comiterea unor infracţiuni ori a fost martor la săvârşirea acestora.

În fapt, în data de 11.04.2013, începând cu ora 21.00, postul eMARAMUREŞ TV a difuzat emisiunea „30 de minute”, realizată de d-nul Cătălin Vischi. Această ediţie a emisiunii a fost transmisă cu subtitlul „Majora corupţie a minorilor – partea 1” şi a avut o durată aproximativă de 30 de minute. În cadrul emisiunii, a fost difuzat un reportaj realizat la o casă de tip familial din Sighetu Marmaţiei.

Subiectul emisiunii l-a constituit conflictul dintre Alin Istvan, un tânăr instituţionalizat, în vârstă de 22 de ani, cu conducerea şi angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiilor Maramureş (D.G.A.S.P.C. M.M.) ca urmare a încercării acesteia de a-l muta în alt centru, respectiv ancheta în care este implicat tânărul ca urmare a unei suspiciuni de corupere sexuală a unui minor de 11 ani.

„ Voce-off : (...) Cel mai grav aspect al tânărului crescut şi protejat de stat nu e însă modul în care acesta încearcă să profite de slăbiciunile sistemului şi nici reprobabila relaţie dictatorială pe care a adoptat-o vis-a-vis de educatorii angajaţi ai sistemului, ci abuzul de tip sexual al unui copil orfan în vârstă de 11 ani. Alin Grigore Istvan susţine că totul e o înscenare creată de angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiilor Maramureş care încearcă astfel să-l determine să părăsească casa de tip familial în care a fost adus în urmă cu trei ani, după desfiinţarea centrului de plasament pentru copii şcolari de la Ocna Şugatag şi să-l mute câteva străzi mai încolo, la un centru specializat pentru tinerii instituţionalizaţi care au depăşit vârsta de 18 ani.”

În continuare, în cadrul reportajului s-a relatat despre presupusul abuz sexual asupra unui minor în vârstă de 11 ani de către Alin Istvan, context în care au fost prezentate nişte înscrisuri olografe, timp de aproximativ 15 secunde, pe care apăreau numele şi prenumele minorului, respectiv Lingurar Loredan.

De asemenea, în cadrul reportajului au fost prezentate declaraţiile mai multor persoane care au relatat despre presupusa agresiune sexuale a minorului, prenumele (Loredan) acestuia fiind menţionat de mai multe ori. Redăm din raportul de monitorizare.
„Alberto Azzomi : (...) Când copilul Loredan vine în vacanţa mare la noi, facem fel de fel de chestii, aventuri, înotăm, tot timpul îmi spune ca nu cumva să-i povestesc lui Alin. De multe ori Alin îi spunea lui Loredan „tu de ce poţi şi eu nu ?” Alin era gelos pe Loredan, poate pentru că Alin e şi el încă un copil. În al doilea rând, Alin nu voia ca Loredan să aibă bucurii în afară de el, pentru că el, Alin, are impresia că e şeful lui Loredan. În mod direct, Loredan mi-a spus odată că Alin l-a bătut (...) L-am întrebat pe Alin dacă se crede educator, nu i-am spus că ştiu de la Loredan că l-a bătut (...) şi mi-a spus, da.
Adela Ulici : (...) Povestind între ei, copii, l-am auzit pe Loredan, spunea : „nu mă crede, dar azi-noapte m-a muşcat un şoricel de puţă. Atunci mi-am dat seama că... Mi-a spus că de câte ori merge la baie, Alin intră peste el în baie, că-l sărută cu forţa, că-l atinge în părţile intime.
Maria Orga : Loredan într-o dimineaţă a venit la mine şi mi-a spus că atunci când a dormit cu Alin în cameră, l-a sărutat pe faţă şi l-a atins pe zonele intime. I-am spus lui Loredan „lasă că o să spunem la dna psiholog şi o să ia măsuri”
Carmen Tămaş : Nu au vrut să doarmă cu el în pat dar „ştiţi dna Carmen, eu mă culcam şi dimineaţa mă trezeam la el în pat”. Tânărul care doarme cu Alin în acelaşi dormitor i-ar fi spus : „vezi Loredan că Alin în timpul nopţii te prinde de organele genitale” Copilul s-a exprimat altfel. Mi-a fost suficient să înţeleg că este o mare problemă şi că acest lucru poate duce la un abuz sexual.

Deşi subiectul era unul de inters public şi privea posibila agresiune sexuală a unui băieţel în vârstă de 11 ani, membrii Consiliului au constatat că, prin modalitatea în care a fost prezentat acest caz, radiodifuzorul nu a asigurat respectarea principiului superior al minorului, aşa cum avea obligaţia în conformitate cu prevederile art. 2 din Codul audiovizualului.

Totodată, în scopul asigurării interesului superior al minorului, Consiliul consideră că radiodifuzorul avea obligaţia să trateze un asemenea subiect cu responsabilitate, astfel încât dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine să prevaleze în faţa necesităţii de informare, astfel cum prevede expres art. 3 alin. (3) din actul normativ invocat.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, deşi pe parcursul reportajului minorul nu a putut fi identificat vizual, publicului i-au fost oferite indicii şi elemente clare care au permis identificarea acestuia, fapt ce a fost de natură să-i afecteze dreptul la respectarea vieţii private şi la propria imagine a copilului.

Astfel, în cadrul reportajului al cărui subiect se referea la presupusa agresiune sexuală asupra minorului în cauză, numele şi prenumele acestuia au fost prezentate, timp de 15 secunde, iar mai multe persoane ale căror declaraţii au fost difuzate pe post au menţionat în mai multe rânduri prenumele minorului.

Prezentarea în cadrul reportajului a numelui şi prenumelui minorului, despre care s-a susţinut că ar fi victima unei agresiuni sexuale, a făcut posibilă identificare acestuia de către publicul telespectator, fapt ce contravine prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă difuzarea oricăror indicii ce ar putea duce la identificarea minorului în situaţia în care acesta este victima unui abuz sexual, radiodifuzorul având obligaţia legală de a respecta interesul superior al copilului, iar dreptul acestuia la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare.

În calitate de garant al interesului public, în virtutea atribuţiilor conferite de lege, Consiliul are obligaţia de a asigura, cu precădere, protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.

Pentru toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) şi art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. INSERV MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 483.2/03.09.2009 decizia de autorizare nr. 1628.1-1/17.12.2009 pentru postul eMARAMUREŞ TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 2, 3 alin. (3) şi 4 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune eMARAMUREŞ TV cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „30 de minute”, difuzată în data de 11 aprilie 2013, în cadrul căreia a fost prezentat subiectul referitor la presupusa agresiune sexuală asupra unui minor în vârstă de 11 ani, au fost oferite indicii ce au permis identificarea acestuia, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 4 din Codul audiovizualului.

Potrivit prevederilor legale, este interzisă difuzarea oricăror indicii ce ar putea duce la identificarea minorului în situaţia în care acesta este victima unui abuz sexual, radiodifuzorul având obligaţia legală de a respecta interesul superior al copilului, iar dreptul acestuia la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.