Decizia nr. 183 din 25.04.2013

25.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 116/12.03.2013

Către,

S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L.
cu sediul în Seini, Piața Unirii, nr. 18, Jud. Maramureș
CUI 25687911,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 116 din 12 martie 2013, prin care această societate, ce deţine postul RADIO BISTRIȚA, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive :

Susținerea contestatoarei potrivit căreia nu a mai fost sancționată anterior nu constituie un argument care să înlăture constatările Consiliului, ci este un criteriu de individualizare a sancțiunii, conform art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care Consiliul l-a avut în vedere la aplicarea amenzii.

Afirmația contestatoarei potrivit căreia „societatea a intrat de îndată în legalitate”, constituie un argument post factum, care nu face decât să confirme că la momentul efectuării controlului de către inspectorul CNA, societatea nu respecta prevederile legislației din domeniul în care își desfășoară activitatea.

Mai mult, din informarea prezentată de inspectorul teritorial CNA, făcută în urma monitorizării efectuate în perioada 15-21.04.2013, rezultă că această afirmație nu se confirmă în totalitate.

În ce privește referirea contestatoarei la cuantumul amenzii aplicate, precizăm că acesta nu numai că nu este „foarte mare”, ci reprezintă chiar minimul amenzii pe care CNA putea să o aplice conform art 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit căruia faptele prevăzute la alin. (1) al aceluiași articol se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.

Precizăm că recunoașterea faptei este de natură a susține implicit faptul că decizia Consiliului a fost legală și temeinică, în condițiile în care societatea nu a respectat obligațiile prevăzute de art 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.