Decizia nr. 182 din 25.04.2013

25.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1
C.U.I. RO 27759259

pentru postul de televiziune B1 TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua 25 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile înregistrate la CNA sub nr. 4397, 4398 din 10.04.2013 şi 4431/11.04.2013, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Sub semnul întrebării”, ediția din 09.04.2013, difuzată de postul B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi de reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011). Analizând raportul de monitorizare și vizionând înregistrările, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

În fapt, postul de televiziune B1 TV a difuzat în data de 09 aprilie 2013, de la ora 21.00, o ediţie a emisiunii „Sub semnul întrebării”, moderată de dl. Robert Turcescu, emisiune în cadrul căreia au participat, în calitate de invitaţi : Silviu Sergiu-jurnalist, Tudor Barbu-senator PP-DD, Ana Birchall-senator PSD, Florin Popescu-deputat PDL, iar telefonic - d-na Cristiana Anghel-senator USL.

Titlul afişat : O „fantomă” din CNA ne-a amendat cu 5000 de lei.

În cadrul acestei ediţii, moderatorul Robert Turcescu a făcut o « analiză » a sancţiunii pe care CNA aplicat-o radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. pentru o ediţie din data de 14 martie 2013 a emisiunii menţionate, cu privire la care Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului şi a decis amendarea cu 5.000 lei.

Adoptând o atitudine vădit partizană şi vehementă împotriva măsurii adoptate de CNA, moderatorul Robert Turcescu a criticat în termeni duri, nerezonabili pe unii membri ai Consiliului, cu deosebire pe unul dintre aceştia, cel care a propus sancţionarea postului B1 TV cu amendă de 5.000 lei, respectiv pe d-na Maria Monica Gubernat.

Recunoscând dreptul oricărui moderator de a-şi exprima opinia în legătură cu subiecte de interes public, membrii Consiliului au considerat că maniera în care dl. Robert Turcescu a tratat acest subiect a fost una tendenţioasă, care a depăşit cadrul unei informări corecte a publicului. Comentariile moderatorului referitoare la membrul CNA care a propus sancţiunea au vizat activitatea profesională a acestuia, anterior numirii în calitate de membru CNA, precum şi faptul că nu are postat pe site-ul CNA CV-ul, elemente care nu aveau nicio legătură cu exercitarea prerogativelor stabilite de Legea audiovizualului în sarcina sa, anume aceea de a exercita, alături de ceilalţi membri, controlul asupra conţinutului serviciilor de programe.

De asemenea, la un moment dat, dl. Turcescu a precizat - redăm din raportul de monitorizare :
« Robert Turcescu : Fantoma de la CNA se numește Monica Maria Gubernat. De ce spun, doamnelor și domnilor, că este o fantomă ? Până în urmă cu două ore nu avea nici măcar declarația de avere trecută pe site-ul CNA. Eu nu știu cine este Maria Monica Gubernat. Vă arăt site-ul CNA, colegii, vă rog să intrați pe site-ul CNA, n-are CV, n-are absolut nimic. Deci pentru mine nu există. » Cu privire la afirmaţia referitoare la faptul că declaraţia de avere a doamnei Gubernat ar fi fost postată « cu două ore în urmă » (deci în ziua de 09 aprilie 2013, în jurul orei 19.00), aceasta este o informaţie neadevărată comunicată publicului, având în vedere că acest document a fost postat pe site-ul CNA din data de 20.02.2013, fapt care poate fi dovedit de instituţie.

Ulterior, pe parcursul emisiunii, întregul demers jurnalistic al d-lui Robert Turcescu s-a concentrat pe criticarea deciziei CNA de amendare a postului B1 TV cu amenda minimă de 5.000 lei pentru o ediţie a emisiunii « Sub semnul întrebării » difuzate în data de 14.03.2013, critică ce nu a asigurat o distincţie clară a opiniilor de fapte.

Astfel, de exemplu, moderatorul a precizat, în mod repetat, că îi solicită d-nei Cristiana Anghel opinia, « pentru ca CNA să nu spună că nu v-am solicitat punctul de vedere ».

O astfel de abordare din partea moderatorului contravine exigenţelor impuse de art. 67 din Codul audiovizualului care prevede că, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte.

Or, solicitarea punctului de vedere şi respectarea principiului audiatur et altera pars constituie o obligaţie ce decurge din prevederile art. 40 din Codul audiovizualului, şi nicidecum o conduită impusă de CNA după propria voinţă. În consecinţă, în această situaţie, moderatorul nu a respectat dispoziţiile art. 67 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

De asemenea, pe parcursul emisiunii, moderatorul a avut o atitudine ce sfidează decenţa cu care un moderator trebuie să acţioneze în spaţiul public pe care televiziunea îl reprezintă, manifestările sale fiind lipsite de echilibru şi imparţialitate.

Redăm din raportul de monitorizare :
"Robert Turcescu : CNA, nu. Vreau Maria Monica Gubernat, fantoma de la CNA, e ca fantoma de la operă, nu vreau să se simtă jignită, da.
Florin Popescu : Deci am o informaţie..
Robert Turcescu : Vreau să se fi uitat la această emisiune, sau să se uite mâine de douăzeci de ori la această emisiune, să înţeleagă, unu : că nu era nevoie de drept la replică..
Cristiana Anghel : Sunt convinsă că a înţeles şi sunt convinsă că veţi primi o amendă mai mare pentru ceea ce aţi făcut astăzi.
Robert Turcescu : Ciuciu ! (îi dă cu tifla ). Uite-aşa ! Aţi văzut asta ? Ia, daţi-mi aicea vă rog, camera.Veniţi aproape cu ea.
Cristiana Anghel : O, ce frumos faceţi !
Robert Turcescu : (continuă să dea cu tifla) Uite-aşa, pentru că ştiţi ce se întîmplă, doamna Anghel ?
Cristiana Anghel : Stimate domn, deci aşa ceva nu se (neinteligibil)
Robert Turcescu : Vă mai spun o dată : în douăzeci de ani de meserie , dacă am acuzat pe cineva de ceva, am acuzat luând dreptul la replică, sau dându-i replică acelei persoane.
Cristiana Anghel : Stimate domn, deci aşa ceva nu mi-am închipuit că (neinteligibil)
Robert Turcescu. Este regulă în meseria asta. Păi nu, v-am făcut atentă doar, şi i-am făcut atenţi şi pe cei de la CNA.
Cristiana Anghel : Stimate domn, aşa ceva nu mi-am în chipuit că se poate într-o televiziune.
Robert Turcescu : (o acoperă pe doamna Cristian aAnghel care vobea) Vă doresc multă sănătate, contracte cât mai multe, cu Antena 3 şi cu Voiculescu C.D.M.Ţ, cu cine vreţi dumneavoastră, da, şi vă doresc cât mai multe reclamaţii la CNA (îi dă din nou cu tifla), dar să ştiţi că CNA-ul cred că s- a convins. Că eu ştiu nişte oameni în CNA care sunt şi băieţi cu minte şi doamne sau fete cu minte, cum vreţi, da ? Care au minte, în sensul acesta şi au înţeles exact că în momentul de faţă, eu consider că au făcut o eroare, ca să o iau aşa, de la mine cum să spun, cu lejeritate, da ? Trecem peste asta. Aţi văzut personajul. Publicitate şi ne întoarcem rapid."

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011), se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu somație publică, întrucât, în emisiunea „Sub semnul întrebării”, ediţia din 09.04.2013, moderatorul nu a respectat obligația de imparțialitate ce îi revenea potrivit art. 67 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.