Decizia nr. 182 din 19.01.2010

19.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L.,
pentru localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa

S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L. C.U.I. 11253041
Str. Nicolae Pascu nr. 4, bl. R2, sc. B, ap. 76, sector 3
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 18414/16.12.2009, cu privire la reţeaua de cablu din localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa, aparţinând S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 5348.1/04.12.2007, Anexa nr. 1 din 28.09.2009 pentru localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în data de 12.01.2010, în reţeaua de cablu din localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa, s-a constatat că în această reţea, ce aparţine S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L., erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, următoarele programe : ACASĂ TV, PRO CINEMA, SPORT.RO, GSP TV, DIGI SPORT, NAŢIONAL TV, ANIMAL PLANET, KANAL D, DISCOVERY CHANNEL, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, EUROSPORT, PRO TV INTERNAŢIONAL, ANTENA 3, ANTENA 2, HALLMARK, ROMANTICA, DISNEY CHANNEL, MGM, EUFORIA TV, AXN, MINIMAX, FAVORIT TV, TARAF TV, ETNO TV, ANTENA 1, REALITATEA TV, PRO TV , PRIMA TV, KISS TV, B1 TV, TELESPORT şi N24.

Programele TVR CULTURAL, TVR INTERNAŢIONAL, TVR INFO, TV 5, TV FLUX şi TVRM, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu în data de 28.09.2009, nu erau retransmise.

Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR Cultural şi TVR Info), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L. cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L. (avizul de retransmisie nr. A 5348.1/04.12.2007, Anexa nr. 1 din 28.09.2009 pentru localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L. C.U.I. 11253041
Str. Nicolae Pascu nr. 4, bl. R2, sc. B, ap. 76, sector 3
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 182/19.01.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. STANDARD TELECOMUNICAŢII S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Gherghiţeşti (Cobia), judeţul Dâmboviţa, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului."