Decizia nr. 182 din 01.02.2011

01.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, Jud. Bihor C.U.I. 13988880

pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV

Str. Fabricii nr. 46B, sector 6, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, în lunile octombrie - noiembrie 2010, de către postul NAŢIONAL TV.

Postul de televiziune NAŢIONAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 33/11.07.2001 şi decizia de autorizare nr. 524.0/08.09.2003).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele avertizărilor cu caracter obligatoriu, anunţurile de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopromovare, precum şi cele ale anunţurilor umanitare sau ale celor de utilitate publică.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul NAŢIONAL TV, în luna octombrie 2010, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

• Publicitate în grupaje

PDF - 55.6 ko
octombrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna octombrie 2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 21 de secunde.

De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 18 minute 22 secunde, numărul depăşirilor a fost de 93, iar depăşirea medie a fost de 11,85 secunde.

Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna noiembrie 2010 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate de postul NAŢIONAL TV într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

• Publicitate în grupaje

PDF - 51.3 ko
noiembrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna noiembrie 2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 9 secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 55 secunde, numărul depăşirilor a fost de 10, iar depăşirea medie a fost de 5,5 secunde.

Analizând rapoartele de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 secunde).

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NAŢIONAL TV cu somaţie publică, întrucât în lunile octombrie - noiembrie 2010, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.