Decizia nr. 181 din 02.04.2015

09.04.2015


envoyer l'article par mail title=

 privind somarea S.C. TELESON S.R.L.
 cu sediul în ALBEŞTI, Com. Albeşti, Str. Baraţilor nr. 18, Jud. MUREŞ CUI 1224839

  • Pentru postul RADIO SON din Mureş Str. Gheorghe Doja nr. 231, Târgu Mureş, Judeţul Mureş
  • Pentru postul RADIO SON din Sighişoara Str. Zidul Cetăţii F.N., Turnul Cizmarilor, Sighişoara, Judeţul Mureş
  • Pentru postul RADIO SON din Sovata Str. Trandafirilor, nr. 79, Sovata, Judeţul Mureş
  • Pentru postul RADIO SON din Topliţa Str. Vilelor nr. 16, Topliţa, Judeţul Harghita
  • Pentru postul RADIO SON din Luduş Str. Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 13, Luduş, Judeţul Mureş
  • Pentru postul RADIO SON din Reghin Str. Spitalului nr. 11 (Casa de cultură), Reghin, Judeţul Mureş

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 aprilie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, cu privire la solicitarea radiodifuzorului S.C. TELESON S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 1207/12.02.2015, privind solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate pentru serviciul de programe cu denumirea RADIO SON din Topliţa.

 În şedinţa publică din data de 23.04.2015, membrii Consiliului au revenit asupra deciziei de a sancţiona radiodifuzorul cu privire la modificarea structurii serviciului de programe pentru postul RADIO SON din LUDUŞ fără solicitarea acordului Consiliului şi a menţinut decizia de sancţionare a S.C. TELESON S.R.L. pentru modificarea structurii acţionariatului societăţii.

 Radiodifuzorul deţine licenţe audiovizuale pentru posturile : RADIO SON din Mureş (licenţă audiovizuală R.423.3/27.11.2003 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init.:729.0/12.10.2004, 729.1/16.02.2010 elib. la 16.02.2010), RADIO SON din Sighişoara (licenţă audiovizuală nr. R311.4/17.11.1998 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 399.0/28.11.2000 elib. la 03.03.2005), RADIO SON din Sovata (licenţa nr. R180.5/12.12.1995 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 275.0/15.09.1988, 275.0-1/15.09.2008 elib. la 10.03.2008), RADIO SON din Topliţa (licenţa nr. R612.2/22.10.2004 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 1091.0/25.04.2006 elib. la 25.04.2006), RADIO SON din Luduş (licenţa nr. R652.2/26.07.2005 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 1192.0/19.09.2006 elib. la 19.09.2006) şi RADIO SON din Reghin (licenţa nr. R221.4/26.09.1996 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 274.0/15.09.1998, 274.0-1/15.09.1998 elib. la 10.03.2008).

 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELESON S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) în conformitate cu care licenţa audiovizuală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar.
 În fapt, din nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au putut constata faptul că S.C. TELESON S.R.L. şi-a modificat structura acţionariatului fără să fi fost solicitat acordul Consiliului conform dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Lege, astfel :

Baza de date C.N.A. Certificat Constatator nr. 5110/03.02.2015
Başa Petru – 55% Başa Petru – 55%
Mărgescu Adrian Dragoş – 45% Başa Georgeta – 45 %

 Conform certificatului constatator nr. 5110/03.02.2015, structura acţionariatului S.C. TELESON S.R.L. este constituită din dl. Başa Petru, care deţine cota de participare la beneficii şi pierderi de 55%, şi d-na Başa Georgeta care deţine o cotă de 45%. Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru schimbarea acţionariatului S.C. TELESON S.R.L., societate deţinătoare de licenţe audiovizuale.

 Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru schimbarea acţionariatului, acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare. Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. TELESON S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate.
 Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. TELESON S.R.L. titular al licenţelor audiovizuale pentru posturile : RADIO SON din Mureş (licenţă audiovizuală R.423.3/27.11.2003 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init.:729.0/12.10.2004, 729.1/16.02.2010 elib. la 16.02.2010), RADIO SON din Sighişoara (licenţă audiovizuală nr. R311.4/17.11.1998 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 399.0/28.11.2000 elib. la 03.03.2005), RADIO SON din Sovata (licenţa nr. R180.5/12.12.1995 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 275.0/15.09.1988, 275.0-1/15.09.2008 elib. la 10.03.2008), RADIO SON din Topliţa (licenţa nr. R612.2/22.10.2004 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 1091.0/25.04.2006 elib. la 25.04.2006), RADIO SON din Luduş (licenţa nr. R652.2/26.07.2005 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 1192.0/19.09.2006 elib. la 19.09.2006) şi RADIO SON din Reghin (licenţa nr. R221.4/26.09.1996 elib. la 02.04.2015 şi dec.autorizare-init. : 274.0/15.09.1998, 274.0-1/15.09.1998 elib. la 10.03.2008) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite, pe posturile RADIO SON din Mureş, RADIO SON din Sighişoara, RADIO SON din Sovata, RADIO SON din Topliţa, RADIO SON din Luduş, RADIO SON din Reghin, în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. TELESON S.R.L., deținătoare a postului RADIO SON, cu somaţie publică întrucât a schimbat structura acţionariatului fără să solicite acordul Consiliului.
 Potrivit art. 54 din Legea audiovizualului, schimbarea acţionariatului societăţii poate fi făcută numai cu acordul Consiliului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.