Decizia nr. 181 din 01.02.2011

01.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în lunile octombrie şi noiembrie 2010, de către postul de televiziune ANTENA 3.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005). Analizând rapoartele de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele avertizărilor cu caracter obligatoriu, anunţurile de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopromovare, precum şi cele ale anunţurilor umanitare sau ale celor de utilitate publică.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ANTENA 3, în luna octombrie 2010, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

• Total publicitate : grupaje + crawl

PDF - 53.9 ko
octombrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna octombrie 2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 141 secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 24 minute 54 secunde, numărul depăşirilor a fost de 36, iar depăşirea medie a fost de 41,5 secunde. Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna noiembrie 2010 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră de postul ANTENA 3 a fost, după cum urmează :

• Total publicitate publicitate : grupaje + crawl

PDF - 52.7 ko
noiembrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna noiembrie 2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 169 secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 7 minute 38 secunde, numărul depăşirilor a fost de 13, iar depăşirea medie a fost de 35,23 secunde.

Analizând rapoartele de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră dată), precum şi faptul că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea normelor referitoare la publicitate, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005 pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. ANTENA 3 S.A.
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
Bucureşti, C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 181/01.02.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu amendă de 10.000 de lei, întrucât în lunile octombrie - noiembrie 2010, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.