Decizia nr. 18 din 10.01.2013

10.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind sancţionarea radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. cu amendă în cuantum de 100.000 lei, CUI 14954665

sediul : PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A
(Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter, jud. Prahova

pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 182/05.01.2013, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de ştiri şi de dezbateri difuzate de postul ROMÂNIA TV în perioada 03 - 05 ianuarie 2013, emisiuni în care a fost prezentat şi dezbătut subiectul decesului şi incinerării regizorului Sergiu Nicolaescu.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.2/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-1/01.11.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1 şi 2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 33 alin. (1 şi 3), 34 alin. (1), 40 alin. (1), 45 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea audiovizualului :
"(1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor."
Conform prevederilor din Codul audiovizualului : art. 33
"(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei.
(3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia."
art. 34
« (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. »
art. 40
« (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. »
art. 45
« (1) Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire. »
art. 64
"(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
(3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt."
art. 65
"În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli :
c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate ;"

În perioada 03 - 05 ianuarie 2013, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat o serie de ediţii de ştiri şi emisiuni de dezbateri ce au avut în prim plan evenimentele legate de decesul şi incinerarea regizorului Sergiu Nicolaescu. Membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care au fost tratate subiectele cu această temă a fost de natură să încalce prevederile legale invocate, referitoare la viaţa privată şi de familie a persoanei, precum şi la dreptul la informare a publicului.

În esenţă, Consiliul a considerat că dispoziţiile art. 3 alin. (1 şi 2) din Legea audiovizualului care prevăd obligaţia radiodifuzorilor de a difuza programe audiovizuale cu respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, precum şi cu asigurarea informării obiective a publicului nu au fost respectate.

Astfel, pe parcursul zilei de 03.01.2013, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat informaţii legate de incinerarea regizorului Sergiu Nicolaescu, de implicarea soţiei sale, Dana Nicolaescu, în luarea deciziei ca regizorul să fie incinerat, iar nu înmormântat, de averea familiei Nicolaescu şi despre posibilii moştenitori.

De asemenea, pe ecran, la un moment dat, a apărut o informaţie cu privire la existenţa unui fiu nelegitim al regizorului, fapt care a declanşat o serie de discuţii pe marginea faptului că decizia de incinerare are legătură cu acest fiu nerecunoscut, în sensul în care, prin ardere, testul ADN nu ar mai putea fi făcut.

Modalitatea în care radiodifuzorul a înţeles să abordeze aceste subiecte, punctele de vedere controversate ce au fost prezentate, precum şi titlurile afişate pe ecran au fost de natură să prejudicieze atât memoria persoanei decedate, cât şi viaţa privată a familiei sale, dar şi dreptul la informare a publicului căruia nu i s-au pus la dispoziţie informaţii pe baza cărora acesta să îşi poată forma propria opinie în legătură cu evenimentele prezentate.

Ulterior, în zilele de 04 şi 05 ianuarie 2013, ştirile referitoare la acest subiect au fost reluate în aceeaşi formă, deşi într-o intervenţie telefonică difuzată în data de 04 ianuarie 2013, la ora 11.27, d-na Iolanda Nicolaescu, sora regizorului, a precizat în mod explicit că ideea incinerării i-a aparţinut lui Sergiu Nicolaescu, care îşi făcuse cunoscută opţiunea cu privire la acest fapt cu mulţi ani în urmă, dorind să urmeze exemplul unui unchi al său, generalul Cambrea, care, la rândul său, dorise acelaşi lucru.

Cu toate acestea, ulterior acestui moment, pe parcursul întregii zile de 04 ianuarie 2013, precum şi a doua zi, radiodifuzorul a continuat să dezvolte subiectul potrivit căruia d-na Dana Nicolaescu este cea care a decis incinerarea soţului său, motivul constituindu-l averea, în contextul în care a fost prezentată şi ipoteza existenţei unui fiu nelegitim al regizorului (ori chiar a mai multor copii nelegitimi ai acestuia) cu privire la care s-ar dori eliminarea oricărei posibilităţi de a fi făcut un test ADN care să transforme ipoteza în certitudine.

Membrii Consiliului au constatat că pe parcursul zilei de 05 ianuarie 2013, ziua incinerării regizorului, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat emisiuni referitoare la acest eveniment, dar şi emisiuni în care au fost reluate teme dezbătute în zilele anterioare cu privire la viaţa privată a regizorului şi a familiei sale.

În acest context, postul a prezentat o ştire sub titlul : « NICOLAESCU AVEA MAI MULŢI COPII », deşi, pe parcursul acesteia, a fost difuzată o înregistrare cu sora regizorului, d-na Iolanda Nicolaescu, care a precizat că nu are cunoştinţă de existenţa vreunui fiu al regizorului.

S-au prezentat reportaje de la Cercul Militar Naţional, fiind filmate personalităţi şi cetăţeni care veneau să-şi prezinte omagiul. Au fost luate interviuri unor persoane nemulţumite de ceremonia respectivă şi de sicriul închis. Au fost prezentate fotografii şi imagini cu soţia regizorului, făcându-se comentarii privind averea moştenită de aceasta. De asemenea, au fost difuzate înregistrări în care d-na Dana Nicolaescu era huiduită de către persoane prezente la evenimentele derulate pe parcursul zilei de 05 ianuarie 2013.

Faţă de această situaţie de fapt, având în vedere prevederile art. 33 alin. (1 şi 3) din Codul audiovizualului, Consiliul a constatat încălcarea gravă a vieţii private a familiei Nicolaescu, în contextul decesului regizorului Sergiu Nicolaescu.

De asemenea, raportat la dispoziţiile art. 45 alin. (1) din Codul audiovizualului, membrii Consiliului au avut în vedere că nu a fost respectată intimitatea soţiei şi a surorii regizorului decedat, persoane aflate într-un moment dificil, de suferinţă, cu toate că, anterior, printr-un comunicat adresat mass-mediei, d-na Dana Nicolaescu interzisese în mod expres publicarea/difuzarea/postarea de materiale de presă de la înmormântarea soţului ei.

Consiliul a constatat că dreptul la imagine a d-nei Dana Nicolaescu a fost grav afectat prin acuzaţiile care i s-au adus referitoare la un comportament lipsit de moralitate şi vădit interesat de averea rămasă ca urmare a decesului soţului său, acuzaţii ce nu au fost probate aşa cum prevede art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În afară de aspectele de viaţă privată relevate, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile contradictorii oferite de radiodifuzor telespectatorilor, informaţii insuficient verificate, care nu au fost prezentate în mod imparţial şi cu bună credinţă, au fost de natură să prejudicieze dreptul acestuia la informare corectă, fapt ce contravine prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, precum şi art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

De altfel, ştirile oferite publicului în ediţiile informative şi datele prezentate în emisiunile de dezbateri, precum şi cele afişate pe ecran sub formă de « breaking news » au depăşit cadrul unei informări a publicului cu privire la eveniment.

De asemenea, radiodifuzorul a afişat pe ecran titluri care nu au reflectat în mod fidel esenţa faptelor şi a datelor prezentate, deşi avea această obligaţie în conformitate cu art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) alin. (2) şi (4) şi art. 91 alin. (1 şi 3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.2/09.06.2011, al deciziei de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-1/01.11.2011 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1 şi 2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 33 alin. (1 şi 3), 34 alin. (1), 40 alin. (1), 45 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu amendă de 100.000 lei, întrucât unele dezbateri şi comentarii cu privire la evenimentele legate de decesul şi incinerarea regizorului Sergiu Nicolaescu au fost difuzate cu încălcarea dreptului la viaţă privată a familiei acestuia, cu deosebire a soţiei regizorului.

De asemenea, informaţiile contradictorii referitoare la decizia de incinerare, precum şi la prezumtivii moştenitori ai regizorului au fost de natură să prejudicieze grav dreptul la informare corectă a telespectatorilor, care nu au avut posibilitatea să-şi formeze în mod liber propria opinie."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.