Decizia nr. 179 din 25.04.2013

25.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. BEST MEDIA & FOTO S.R.L. Sibiu, Str. Steflești, nr. 2, bl. 64, sc. B, ap. M4, Jud. Sibiu, CUI RO 28084354 Tel. 0269.250.227

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Boișoara, judeţul Vâlcea, aparținând S.C. BEST MEDIA & FOTO S.R.L.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. BEST MEDIA & FOTO S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de Consiliu pentru localitatea Boișoara, judeţul Vâlcea.

Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu. În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 22.03.2013, în localitatea Boișoara, judeţul Vâlcea, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din această localitate distribuitorul de servicii SC BEST MEDIA & FOTO SRL retransmitea următoarele programe : PRO TV, ANTENA 1, ACASA TV, KANAL D, PRO CINEMA, REALITATEA TV, PRIMA TV, SPORT.RO, TVR2, FAVORIT TV, ETNO TV, NATIONAL TV, TVR1, GSP TV, TRINITAS TV, PRO TV International, MINIMAX, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, MUSIC CHANNEL, ANTENA 3, TVR 3, TARAF TV, MYNELE TV, B1 TV, NEPTUN TV, TVR International, EUFORIA TV, ANTENA 2, EURO TV Chişinău, KISS TV, MONEY TV, ROMANIA TV, CREDO TV, UTV, TRANSILVANIA LOOK, TVR1, TVR2 şi TVR3.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că această societate retransmitea mai multe servicii de programe, fără să deţină aviz de retransmisie eliberat de Consiliu, document în virtutea căruia se acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe, în condiţiile legii.

Retransmisia de servicii de programe fără aviz contravine dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptă care, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din aceeaşi lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea SC BEST MEDIA & FOTO SRL. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : SC BEST MEDIA & FOTO SRL. se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.