Decizia nr. 179 din 01.02.2011

01.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.

pentru postul de televiziune KANAL D

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. C.U.I. 18684823
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în lunile octombrie şi noiembrie 2010, de postul KANAL D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele avertizărilor cu caracter obligatoriu, anunţurile de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopromovare, precum şi cele ale anunţurilor umanitare sau ale celor de utilitate publică.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul KANAL D în luna octombrie 2010, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

• Publicitate în grupaje

PDF - 55 ko
octombrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul KANAL D peste durata maximă legală, în luna octombrie 2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 9 secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 4 minute şi 2 secunde, numărul depăşirilor a fost de 71, iar depăşirea medie a fost de 3,4 secunde. Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna noiembrie 2010 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

• Publicitate în grupaje

PDF - 55.6 ko
noiembrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul KANAL D peste durata maximă legală, în luna noiembrie 2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 133 de secunde.

De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 2 ore, 33 de minute şi 40 de secunde, numărul depăşirilor a fost de 111, iar depăşirea medie a fost de 1 minut şi 23,06 secunde.

Analizând rapoartele de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (respectiv 720 secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră dată), precum şi faptul că, anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea normelor referitoare la publicitate, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150/30.05.2006 şi al deciziei de autorizare audiovizuale nr. 1239.0/30.01.2007 pentru postul de televiziune KANAL D) se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. C.U.I. 18684823
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza,
birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune KANAL D

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 179/01.02.2011 privind amendarea cu suma de 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNAŢIONAL S.A. pentru postul KANAL D şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât în lunile octombrie -noiembrie 2010, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.