Decizia nr. 178 din 23.04.2013

23.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
Bucureşti, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1
CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP SA, după ce, în şedinţa publică din 18 aprilie 2013, a analizat reclamaţia nr. 3518/21.03.2013, precum şi raportul întrocmit de Direcţia Monitorizare privind o serie de ediţii ale emisiunii « Un show păcătos » difuzate în perioada ianuarie - martie 2013 de postul de televiziune ANTENA 1.

Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrările, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 30 şi 32 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
art. 30 - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
art. 32 (1) - Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.

Postul de televiziune Antena 1 difuzeză, de luni până joi, în intervalul orar 22:30 – 01:00, în direct, emisiunea Un show păcătos, prezentată de dl. Dan Capatos. Coprezentatori : Cătălin Bordea-actor şi Silviu Andrei-DJ. Genul programului : Divertisment şi semnul de avertizare « 15 ».

Pe parcursul mai multor ediţii ale emisiunii, difuzate în perioada ianuarie - martie 2013, prezentatorul emisiunii, coprezentatorii şi unii dintre invitaţi au făcut comentarii ironice, cu caracter defăimător la adresa unei persoane prezentate sub numele de « Onuca » sau denumită « Cumătra », ironii ce au avut în vedere faptul că este vorba despre o persoană supraponderală.

Deşi în unele emisiuni s-a precizat faptul că « Onuca » ar fi un personaj imaginar, totuşi, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, s-a dovedit că acest personaj are corespondent în realitate ; astfel, asocierea d-nei Oana Roman cu personajul « Onuca » s-a făcut prin elemente care ţin de profesia acesteia, anume aceea de realizator al unei emisiuni la postul Kanal D (respectiv : cabina de machiaj, postul de televiziune Kanal D, redacţie), asociere care a permis identificarea acesteia.

De asemenea, din reclamaţia depusă de d-na Roman, a reieşit faptul că atacurile la persoana ei au început încă din luna septembrie 2012, moment în care aceasta ar fi transmis radiodifuzorului, precum şi realizatorului emisiunii « Un show păcătos », o adresă în care menţiona, cităm : « ... lipsa totală a acordului subsemnatei în ceea ce priveşte difuzarea oricărei informaţii, de orice natură, ce ar putea aduce atingere imaginii subsemnatei. »

Cu toate acestea, postul ANTENA 1 a continuat să transmită, în perioada monitorizată, o serie de emisiuni în care au fost făcute comentarii jignitoare la adresa d-nei Oana Roman.

Redăm din raportul de monitorizare :

- Emisiunea « Un Show Păcătos » din 13.02.2013
"Dan Capatos : Onuca nu există.
Oana Zăvoranu : Onuca spune aşa. Mmm, şi ce dacă vorbesc ăia ? Eu mă simt din ce în ce mai... grasă, ă, ăsta, mai bine.
Silviu Andrei : Onuca nu cuvântă, ea doar mestecă.
Dan Capatos : Băi ! Dar avem fapte reale. Cineva, nu spui cine, din interiorul Kanal D-ului, cică a găsit-o...
Oana Zăvoranu : Au găsit-o în canal ?
Dan Capatos : Nu. La machiaj era băgată în dulap şi le mânca mâncarea machieuzelor şi femeile alea, săracele, erau speriate, au fugit să nu le mănânce şi pe ele."
.....

- Emisiunea « Un Show Păcătos » din 19.03.2013
"Dan Capatos : Băi, Onuca este suspectată la ea în redacţie că a spart WC-ul, bă, băiatule. Şi-i adevărat. Râsete şi aplauze în platoul emisiunii.
Cătălin Bordea : A fost...
Dan Capatos : Nu râdeţi că e informaţie... Băi ! (...) Din când în când oamenii noştri infiltraţi acolo ne dau informaţii reale. După informaţia că a mâncat sandvişul, mâncarea din dulapul machieuzelor acuma, asta, este sută la sută reală, credeţi-mă ! WC-ul din redacţie de la Onuca...
Silviu Andrei : Dar ce ăştia au WC-u au redacţie, Dane ?
Dan Capatos : ...s-a spart cu ea.. Cum ? Da. Au. Normal. Unde ?
Silviu Andrei : E d-ăla care te ţii aşa ?
Dan Capatos : Băi, dar eu nu-nţeleg de ce nu au turcesc.
Silviu Andrei : Păi, asta ziceam. Deci....
Dan Capatos : Nu, frate, pentru că e în România. Se pare că a spart... Asta e.
Cătălin Bordea : Deci, Onuca e atât de zgârcită încât după ce merge la baie sparge WC-ul şi ia tot acasă. Râsete şi aplauze în platou. Jaful secolului.
Dan Capatos : Acum la ea în redacţie ... jaful secolului.
Cătălin Bordea : Pe ea trebuie să o controleze, Adriana, când iese din redacţie, nu pe tine.
Dan Capatos : Un jaf norocos, ştii ?
Cătălin Bordea : Un jaf norocos. Aplauze în platou.
Dan Capatos : A furat, le-a furat norocul ălora de la Kanal D. Nu mai sunt oamenii ăia, da. Mă rog.
Cătălin Bordea : Ce aveţi în geantă că miroase ?
Silviu Andrei : Fac televiziune din convingere şi sunt vidanjor din pasiune.
Dan Capatos : Băi, nu...
Silviu Andrei : Nu eu, ea."

De asemenea, pe internet se pot găsi articole din care rezultă că personajul « Onuca » este, în realitate, d-na Oana Roman.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrările în şedinţa publică din 18 aprilie 2013, membrii Consiliului au constatat că o serie de ediţii ale emisiunii “Un show păcătos“ difuzate în perioada ianuarie-martie 2013 au fost de natură să prejudicieze dreptul la viaţă privată şi reputaţia d-nei Oana Roman, precum şi dreptul la imagine a acesteia, protejate de art. 30 din Codul audiovizualului.

Consiliul a avut în vedere că dreptul la liberă exprimare nu este unul absolut şi că exercitarea acestui drept în cadrul ediţiilor emisiunii « Un show păcătos » monitorizate a fost făcută într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, ceea a avut drept consecinţă prejudicierea imaginii d-nei Oana Roman.

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine.

De asemenea, alin. (2) a art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru a garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. Curtea de la Strasbourg a statuat că exercitarea libertăţii de exprimare include obligaţii şi responsabilităţi, a căror întindere depinde de situaţie, iar garanţia oferită de art. 10 din Convenţie este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze cu bună credinţă, cu respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c/Franţei ; Colombani şi alţii c/Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c/Norvegiei, Cumpănă şi Mazăre c/Romaniei ; Stângu şi Scutelnicu c/României).

Consiliul apreciază că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi.

Or, aşa cum reiese din raportul de monitorizare, radiodifuzorul a prejudiciat imaginea d-nei Oana Roman, care a fost « ţinta » unor ironii împinse, uneori, până la batjocură, difuzate episodic, pe parcursul mai multor emisiuni. Exemplificăm din raportul de monitorizare :

- Emisiunea « Un Show Păcătos » din 09.01.2013
"Dan Capatos : Băi, mai zic eu una ! Onuca e atât de mare încât îşi face unghiile la vopsitoria auto. Râsete şi aplauze în platoul emisiunii.
Silviu Andrei : Bă, dacă nu mai vine Sorin la ziua ta, ţi-o aduce pe Onuca, cred că nu-ţi mai rămâne nimic de mâncare. Nu trebuie să cumperi mâncare, vine ea. Cine-i Sorin ?
Dan Capatos : Am o vagă impresie că numai noi am râs în seara asta, invitaţii nu prea.
Cătălin Bordea : Nu, nu... am auzit nişte chestii...
Dan Capatos : Noi şi telespectatorii, bineînţeles.
Cătălin Bordea : Cu Onuca ca să trimiţi mesaj trebuie să ai credit. Râsete şi aplauze în platoul emisiunii.
Dan Capatos : Bravo, mă ! Mă rog... Şi fel de fel. Sunt multe şi cu ăsta.
Cătălin Bordea : Abonamentul delfin. Râsete şi aplauze în platoul emisiunii.
Silviu Andrei : Păi, nu, mă ! Pentru ea s-a băgat special, la companie, abonamentul focă.
Dan Capatos : Este atât de mare încât îi calcă tirul rochiile. Râsete şi aplauze în platoul emisiunii. Gata, să ne revenim.
Dan Capatos : Băi, cică Onuca este atât de grea încât pleacă de-acasă pe tocuri şi se întoarce în şlapi. Râsete în platoul emisiunii. Are asfalt pe călcâie. Toceşte între timp..."

De asemenea, astfel cum rezultă din conţinutul reclamaţiei depuse la CNA, demersului d-nei Oanei Roman de a se adresa CNA s-a alăturat şi radiodifuzorul S.C. Dogan Media International SA, care, la rândul său, a apreciat că imaginea postului de televiziune KANAL D, pentru care deţine licenţă audiovizuală, este afectată prin conţinutul defăimător al emisiunilor difuzate de postul de televiziune ANTENA 1 la adresa d-nei Oana Roman, care este realizator al unei emisiuni difuzate de acest post de televiziune.

Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu somaţie publică.

În conformitate cu dispoziţiile art. 90 alin. (4) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 30 şi 32 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu somaţie publică, întrucât, în mai multe ediţii ale emisiunii »Un show păcătos" difuzate în perioada ianuarie-martie 2013, au fost făcute comentarii defăimătoare la adresa unei persoane, într-un mod excesiv şi nerezonabil, fapt de natură să prejudicieze imaginea şi reputaţia acesteia.

Potrivit prevederilor din Codul audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.