Decizia nr. 177 din 03.04.2012

03.04.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.
Galaţi, Str. Fraternităţii nr. 9,
jud. Galaţi, CUI RO 3552492

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3.04.2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiilor nr. 3568/07.03.2012, 2678/20.02.2012 şi 3830/09.03.2012 privind reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Costeşti, jud. Vaslui, Turda, jud. Cluj şi Vaslui, jud Vaslui, aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A deţine avizele de retransmisie numerele : A 2997.1/14.11.2005, Anexa din 29.01.2008 pentru localitatea Costeşti, jud. Vaslui, A 2195.2/24.11.2006, Anexa din 15.04.2008 pentru localitatea Turda, jud. Cluj şi avizul nr. A 0047.1/14.11.2005, Anexa din 13.05.2008 pentru localitatea Vaslui, jud. Vaslui.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 14.03.2012, în localitatea Costeşti, jud. Vaslui, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA la data de 29.01.2008, următoarele programe : TVR INTERNAŢIONAL, EURO TV, PROCINEMA, SPORT.RO, NATIONAL GEOGRAPHIC, DISCOVERY, MINIMAX, ROMÂNIA TV, 7, MOOZ şi SPORT KLUB, iar programele TVR CULTURAL, SPERANŢA TV, TV NEPTUN şi FRANCE 24, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii a programelor TVR 3, TVR CULTURAL, TVR INFO TVR IAŞI şi TV 5 constituie, totodată, o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.

În baza aceluiaşi raport prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii CCC BLUE TELECOM a încălcat şi prevederile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul TV BLUE-TELECOM COSTEŞTI (program tip videotext/infotext), fără să deţină licenţă audiovizuală analogică şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 06.03.2012, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Turda, jud. Cluj, aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A., erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA la data de 15.04.2008, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, PROCINEMA, DISNEY JUNIOR, EUROSPORT şi POPULAR TV, iar programele TVR INTERNAŢIONAL, TV 5 şi FRANCE 24, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii a programului TV 5 constituie şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, la controlul efectuat de inspectorul CNA în data de 14.03.2012, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Vaslui, jud. Vaslui, aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA la data de 13.05.2008, următoarele programe : ACASĂ TV, ANIMAL PLANET, MOOZ, ROMÂNIA TV, SPORT KLUB, F&H TV, SPERANŢA TV, PRO TV INTERNAŢIONAL, DOKU KLUB, ZEUS TV, CHANNEL 1 şi PUBLIKA, iar programele OLTENIA TV şi FRANCE 24, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont că anterior distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A care deţine avizele de retransmisie numerele : A 2997.1/14.11.2005, Anexa din 29.01.2008 pentru localitatea Costeşti, jud. Vaslui, A2195.2/24.11.2006, Anexa din 15.04.2008 pentru localitatea Turda, jud. Cluj şi avizul nr. A 0047.1/14.11.2005, Anexa din 13.05.2008 pentru localitatea Vaslui, jud. Vaslui, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1), art. 58 alin. (1), art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Vaslui şi Costeşti, jud. Vaslui şi în Turda, jud. Cluj, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A cu amendă de 10.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localităţile Vaslui şi Costeşti, jud. Vaslui şi Turda, jud. Cluj, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu include în ofertă şi nu retransmite unele programe ale Societăţii Române de Televiziune şi TV 5, a căror retransmitere este obligatorie.”