Decizia nr. 176 din 23.04.2013

23.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
cu sediul în PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A, Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1, parter, jud. Prahova, CUI 14954665,

pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate cu numerele 810/21.01.2013 şi nr. 810/05.04.2013 –revenire, cu privire la emisiunea „România de poveste”, difuzată de postul de televiziune ROMÂNIA TV în data de 22.12.2012.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011 eliberată la data de 28.02.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrii emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
a) conţinutul şi programarea acestora nu trebuie în nicio circumstanţă să fie influenţate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea furnizorului de servicii media în raport cu programele respective ;

În fapt, postul de televiziune România Tv a difuzat, pe data de 22.12.2012, de la ora 23:00, emisiunea-documentar „România de poveste”. În debutul şi la finalul emisiunii au fost prezentate următoarele informaţii : „Descoperă România ta de poveste. O emisiune prezentată de Roşia Montană Gold Corporation”, respectiv „Roşia Montană Gold Corporation v-a prezentat România de poveste.
O emisiune despre România ta”.

Documentarul a debutat cu prezentarea mai multor păreri ale locuitorilor din Roşia Montană care susţineau proiectul de exploatare minieră, afirmând că ei nu doresc să părăsească localitatea, iar singura şansă pentru supravieţuirea zonei este crearea de locuri de muncă, prin aprobarea proiectului de exploatare minieră de la Roşia Montană. În material a fost prezentat şi punctul de vedere al d-lui Cătălin Hosu, Regional Communication Manager RMGC, care a vorbit despre beneficiile demnarării proiectului de exploatare de la Roşia Montană, banii obţinuţi aducând un profit considerabil la bugetul de stat. De asemenea, acesta a arătat că temerile enunţate în material de dl. Sorin Jurcă, reprezentant Fundaţia Culturală Roşia Montană, în legătură cu otrăvirea solului, plantelor şi oamenilor din zonă cu cianuri, nu sunt fondate, deoarece procedura de colectare este folosită de mulţi ani în statele europene, fără probleme şi fără riscuri pentru mediu şi populaţie.

În material a mai fost prezentat şi faptul că Roşia Montană Gold Corporation doreşte să efectueze lucrări ample de restaurare a unor galerii în care s-au descoperit vestigii istorice, urmând ca acestea să fie introduse în circuitul turistic al ţării.

În documentar au fost prezentate informaţii despre compania Roşia Gold Corporation, originea acesteia, capitalul, planurile avute pentru exploatarea zăcămintelor de aur din zonă. Dl. Cătălin Hosu, regional Communication manager RMGC, a vorbit despre suma pe care ar urma să o câştige statul român dacă va aproba începerea exploatării aurului la Roşia Montană : „Vom avea venituri din vânzarea producţiei de aproximativ 7,5 milioane de dolari. Aceste venituri se împart în felul următor : 1,8 miliarde de dolari intră în bugetul naţional sau judeţean sau local prin taxe, impozite, redevenţă minieră şi dividende, altul de 2,4 miliarde de dolari intră în economia românească cu furnizori, cu contractori, cu forţă de muncă, etc, iar ce rămâne, profit net pentru companie, este de aproximativ 1,3 miliarde de dolari”. S-a prezentat modul în care se va realiza exploatarea, ce se va întâmpla cu restul de steril din urma exploatării şi despre concentraţia de cianură care va fi folosită pentru a extrage minereul de aur.

Pe parcursul derulării materialului, pe ecranul partajat a fost titrat : Publicitate : Proiectul Roşia Montană înseamnă locuri de muncă pentru România. – Gold Corporation Roşia Montană.

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că, astfel cum a fost prezentată, aceasta a fost în contradicţie cu dispoziţiile legii audiovizualului referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească programele sponsorizate.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că emisiunea nu a avut un conţinut obiectiv, de documentar, ci unul de promovare a imaginii companiei şi a proiectelor acesteia, de susţinere a acestora.

Redăm din raportul de monitorizare :
„Voce din off : Tanti Maria şi-a vândut casa companiei miniere împreună cu alţi 800 de roşieni în speranţa că se va demara proiectul de la Roşia Montană. Nu i-a fost uşor să plece din locul său în altă parte însă doar astfel ştie că se va mişca ceva în zonă. Până acum Gold Corporation a investit 500 de milioane de dolari în proiect, bani care includ studiile de mediu şi lucrările demarate în cercetarea geologică precum şi reabilitarea caselor cumpărate de la localnici. În mare parte dintre cei care au acceptat să plece s-au mutat într-un cartier construit de companie în Alba Iulia, în total 125 de case. De câţiva ani, compania nu a mai cumpărat case, iar oamenii aşteaptă. Exploatarea ar însemna locuri de muncă, bani la buget şi locul 1 în UE pentru România la producţia de aur. Nu este foarte mult, spun unii, suficient spun alţii pentru a da drumul proiectului. Până când politicienii se vor hotărî ce se întâmplă cu Roşia Montană, situaţia rămâne aceeaşi, o comunitate dezbinată, cu oameni săraci, cu ONG-uri militante şi o companie care aşteaptă de 15 ani să scoată aur”. Or, un astfel de conţinut în care se vorbeşte în termeni laudativi despre acţiunile sponsorului emisiunii, conţinut la care se adaugă prezentarea publicităţii pe ecran partajat în favoarea aceluiaşi sponsor, dovedeşte o afectare a independenţei editoriale a radiodifuzorului.

În aceeaşi ordine de idei, Consiliul a apreciat că un conţinut precum cel analizat a fost de natură să sensibilizeze şi să influenţeze opinia publică, având în vedere că subiectul este unul controversat şi îndelung supus dezbaterii publice, iar prezentarea a fost una direcţionată pozitiv către proiectele sponsorului.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că un conţinut precum cel analizat circumstanţiază o influenţă a sponsorului emisiunii, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 34 din Legea audiovizualului.

Potrivit legii, conţinutul şi programarea emisiunilor sponsorizate nu trebuie în nicio circumstanţă să fie influenţate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea furnizorului de servicii media în raport cu programele respective.

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011, al deciziei de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, este sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu somaţie publică, întrucât conţinutul unei emisiuni „România de poveste” difuzată în luna decembrie 2012 a cuprins elemente de natură să promoveze imaginea şi proiectele sponsorului emisiunii.

Potrivit legii, conţinutul şi programarea emisiunilor sponsorizate nu trebuie în nicio circumstanţă să fie influenţate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea furnizorului de servicii media în raport cu programele respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.