Decizia nr. 174 din 19.01.2010

19.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 20.000 lei a S.C. NOVA GRUP S.R.L.
cu sediul în Călăraşi, str. Bărăganului, bl. L43, ap. 42, jud. Călăraşi
CUI 6786366

pentru localităţile Coslogeni, Dichiseni, Oltina, Unirea, Satnoeni, Iezeru şi Jegălia, judeţul Călăraşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localităţile Coslogeni, Dichiseni, Oltina, Unirea, Satnoeni, Iezeru şi Jegălia, judeţul Călăraşi, aparţinând S.C. NOVA GRUP S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A4265.2/04.11.2008, având următoarele anexe :

- anexa A din 27.10.2009 pentru localităţile Coslogeni, Dichiseni, Oltina şi Unirea, judeţul Călăraşi ;
- anexa B din 27.10.2009 pentru localitatea Satnoeni, judeţul Călăraşi ;
- anexa C din 27.10.2009 pentru localităţile Iezeru şi Jegălia, judeţul Călăraşi.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. NOVA GRUP S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în ziua de 13 ianuarie 2010, în localităţile menţionate în continuare, ce aparţin S.C. NOVA GRUP S.R.L., s-au constatat următoarele :

- la controlul efectuat în localităţile Coslogeni, Dichiseni, Oltina şi Unirea, judeţul Călăraşi, se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, programele CANAL TIP VIDEOTEXT, ANTENA 1, ANTENA 2, EUFORIA LIFESTYLE TV, ANTENA 3, ETNO TV, SPORT.RO, MINIMAX, CARTOON NETWORK, TARAF TV, MYNELE TV, ROMANTICA, PRO CINEMA, HALLMARK şi SPERANTA TV ;

- la controlul efectuat în localitatea Satnoeni, judeţul Călăraşi, se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, programele CANAL TIP VIDEOTEXT, ANTENA 1, ANTENA 2, EUFORIA TV, ANTENA 3, ETNO, SPORT. RO, MINIMAX, CARTOON NETWORK, TARAF,DISCOVERY, MYNELE TV, ROMANTICA, PRO CINEMA, ANIMAL PLANET, HALLMARK şi SPERANTA TV ;

- la controlul efectuat în localităţile Iezeru şi Jegălia, judeţul Călăraşi, se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată de CNA, programele CANAL TIP VIDEOTEXT, ANTENA 1, ANTENA 2, EUFORIA LIFESTILE TV, ANTENA 3, ETNO TV, SPORT.RO, MINIMAX, CARTOON NETWORK, TARAF, DISCOVERY CHANNEL, MYNELE TV, ROMANTICA, PRO CINEMA, ANIMAL PLANET, HALLMARK, SPERANTA TV şi NATIONAL GEOGRAPHIC.

De asemenea, s-a constatat că S.C. NOVA GRUP S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul VIDEOTEXT fără ca distribuitorul de servicii să deţină licenţă audiovizuală analogică şi, după caz, licenţă de emisie, precum şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu va intra în legalitate cu privire la această faptă, Consiliul Naţional al Audiovizualului va sesiza Parchetul.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că S.C. NOVA GRUP S.R.L. a mai fost sancţionată anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. NOVA GRUP S.R.L. cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j), k) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A4265.2/04.11.2008 având următoarele anexe : anexa A din 27.10.2009 pentru localităţile Coslogeni, Dichiseni, Oltina şi Unirea, judeţul Călăraşi, anexa B din 27.10.2009 pentru localitatea Satnoeni, judeţul Călăraşi şi anexa C din 27.10.2009 pentru localităţile Iezeru şi Jegălia, judeţul Călăraşi, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) şi art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. NOVA GRUP S.R.L.
Călăraşi, str. Bărăganului, bl. L43, ap. 42, jud. Călăraşi, CUI 6786366

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 174/19.01.2010 privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. NOVA GRUP S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Coslogeni, Dichiseni, Oltina, Unirea, Satnoeni, Iezeru şi Jegălia, judeţul Călăraşi, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. NOVA GRUP S.R.L. cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localităţile Coslogeni, Dichiseni, Oltina, Unirea, Satnoeni, Iezeru şi Jegălia, judeţul Călăraşi, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, faptă ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, s-a constatat că distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 din Legea audiovizualului, întrucât difuzează programul VIDEOTEXT fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală.”