Decizia nr. 172 din 23.04.2013

23.04.2013


envoyer l'article par mail title=


privind somarea S.C. PRO TV S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmelor de lung metraj difuzate în perioadele 01-25.02.2013, respectiv 01-14.03.2013, în intervalul orar 20.30 - 23.00, de postul PRO TV.

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018.1/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat dispoziţiile articolelor 20 și 24 alin. (1) raportate la art. 21 alin. (1) lit. d) şi art. 19 alin. (1) şi (2) lit. b), e), f) şi k) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
art. 20 - În clasificarea producţiilor audiovizuale de ficţiune furnizorii de servicii media audiovizuale se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, după cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, evitând încadrarea cel mai puţin restricitvă, în situaţia în care aceasta este singulară.
art. 24 alin. (1) – Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 22.00-6.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă.
art. 21 alin. (1) Categoriile în care se clasifică programele, în funcţie de criteriile precizate la art. 19 alin. (2), sunt următoarele : lit. d) programe interzise minorilor sub 15 ani, denumite în continuare programe 15.
art. 19 alin. (1) – Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
alin. (2) – Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
lit. b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
lit. e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
lit. k) calitatea şi tipologia limbajului.

Faţă de criteriile generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale la art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, următoarele filme de lung metraj, după cum urmează :

PDF - 242.2 ko
Tabel monitorizare Pro TV

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu s-a ghidat în clasificarea producţiilor audiovizuale şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, de cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, aşa cum avea obligaţia în conformitate cu prevederile art. 20 din Codul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că producţiile audiovizuale menţionate au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora (violenţă fizică, psihică sau de limbaj, scene de sex sau cu conotaţie sexuală, limbaj obscen, violenţă extremă), ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Codul audiovizualului.

Astfel, postul de televiziune PRO TV a încadrat filmele„Cartierul crimei" (Out for Justice), Motivat să ucidă” (Law Abiding Citizen), „Preţul răzbunării” (Elephant White) precum și „Soldatul” (Soldier), „Ruslan” (Driven to Kill) „Conan Barbarul” (Conan the Barbarian), „Proscrisul” (Damage), difuzate în zilele de 12, 24 și 25 februarie, respectiv 6, 9, 10 și martie 2013, începând cu ora 20.30, ca fiind producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani (semnul de avertizare „12”).

De asemenea, postul a încadrat filmele, „Poliţistul din Berverly Hills 2” (Beverly Hills Cop II) și „Cel mai scurt drum spre fericire” (Shortcut To Happiness) difuzate în zilele de 11 februarie și 1 martie 2013, începând cu ora 13.30, ca fiind producţii audiovizuale care pot fi vizionate de minorii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu familia (semnul de avertizare „AP”).

Or, dat fiind faptul că acestea au conţinut scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj, scene de sex sau conotaţie sexuală, limbaj obscen, violenţă extremă şi ţinând cont de clasificările stabilite în alte ţări, aceste filme ar fi trebuit încadrate cu semnul de avertizare „15” (producţii audiovizuale interzise minorilor sub 15 ani) şi difuzate în intervalul orar corespunzător, respectiv între orele 22.00-6.00.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora. Faţă de toate aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 018.1/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994 pentru postul de televiziune PRO TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 20 și 24 alin. (1) raportate la art. 21 alin. (1) lit. d) şi art. 19 alin. (1) şi (2) lit. b), e), f) şi k) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRO TV cu somaţie publică, întrucât mai multe filme de lung metraj, transmise în lunile februarie și martie 2013, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt ce contravine prevederilor Codului audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.