Decizia nr. 172 din 03.04.2012

03.04.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. KTV NET S.R.L.
cu sediul în Berbeşti, Aleea Libertăţii nr. 130, bl. A11, sc. C, ap. 10, jud. Vâlcea, C.U.I. 23064488

pentru localităţile Runcu, Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 aprilie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 1552/02.02.2012 privind reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Runcu, Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea, reţele aparţinând S.C. KTV NET S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L. deţine următoarele avize de retransmisie :

- nr. A6827/07.02.2008, Anexa din 08.03.2012, pentru localitatea Runcu, judeţul Vâlcea ;
- nr. A6786/07.02.2008, Anexa din 08.03.2012, pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea ;
- nr. A6826.1/10.02.2009, Anexa din 15.03.2011, pentru localitatea Berbeşti, judeţul Vâlcea.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. KTV NET S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în zilele de 21 februarie şi 30 martie 2012, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Runcu, Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea, reţele aparţinând S.C. KTV NET S.R.L., s-a constatat următoarea situaţie :

- în localitatea Runcu (data control : 30.03.2012) : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de programe aprobată de Consiliu la data de 08.03.2011, următoarele programe : MINIMAX, ANIMAL PLANET, ACASĂ TV, DISCOVERY, ETNO TV, CARTOON NETWORK, SPORT.RO, AXN şi NATIONAL GEOGRAPHIC.

Programele TVR CULTURAL, TVR CRAIOVA, TV5, OTV, KISS TV, MUSIC CHANNEL, NEPTUN TV, DDTV, THE MONEY CHANNEL, SPERANTA TV şi TV VALCEA 1, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.

- în localitatea Râmnicu Vâlcea (data control : 30.03.2012) : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de programe aprobată de Consiliu la data de 08.03.2012, următoarele programe : HUSTLER TV, ETNO TV, AXN SCI FI, SPORT.RO, ACASA TV, AXN, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, KIDS.CO, AXN CRIME, SPORT KLUB, CARTOON NETWORK, TVR International, DISNEY, PV TV, TLC şi BOOMERANG.

- în localitatea Berbeşti (data control : 21.02.2012) : distribuitorul de servicii retransmitea în plus, faţă de oferta de programe aprobată de Consiliu la data de 15.03.2011, următoarele programe : MGM, ETNO TV, SPORT.RO, ACASĂ TV şi CARTOON NETWORK.

Programele TVRM (TVH2.0) şi U TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.

Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L. în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Runcu, judeţul Vâlcea, a programelor TVR CULTURAl, TVR CRAIOVA şi TV5, înscrise în ofertele aprobate, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR Cultural şi TVR Craiova), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV 5).

În baza aceluiaşi raport prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 27 alin. (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în sistem analogic, programul pentru adulţi HUSTLER TV se retransmite în intervalul 01.00 - 05.00, necodat.

Potrivit dispoziţiilor art. 27 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului, distribuitorii de servicii media audiovizuale pot retransmite serviciile de programe 18+ astfel : în sistem analogic, numai în intervalul orar 01.00 – 05.00, codat, în cadrul unor pachete opţionale special dedicate adulţilor. Alin. (3) al aceluiaşi articol prevede că serviciile de programe 18+ pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, în pachete care conţin exclusiv astfel de programe, şi necondiţionat de achiziţia altor pachete de servicii.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (1) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, precum şi ale art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L., care deţine următoarele avize de retransmisie : nr. A6827/07.02.2008, Anexa din 08.03.2012, pentru localitatea Runcu, judeţul Vâlcea ; nr. A6786/07.02.2008, Anexa din 08.03.2012, pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea ; nr. A6826.1/10.02.2009, Anexa din 15.03.2011, pentru localitatea Berbeşti, judeţul Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 27 alin. (2) şi (3) din din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare. Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Runcu, Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. KTV NET S.R.L cu amendă de 20.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localităţile Runcu, Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti, judeţul Vâlcea, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR CULTURAL, TVR CRAIOVA şi TV 5, a căror retransmitere este obligatorie.”