Decizia nr. 171 din 14.01.2010

14.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 1074/09.12.2009

S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.,
BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3

Întrunit în sedinţa publică din data de 14 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată sub nr. 123/07.01.2010, formulată de S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 1074/09.12.2009 prin care acest radiodifuzor, deţinător al licenţei audiovizuale pentru postul ETNO TV, a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 12.500 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Analizând motivele cu care radiodifuzorul a înţeles să-şi susţină contestaţia, în speţă, afirmaţiile conform cărora prevederile legale au fost respectate şi că melodiile la care se face referire în decizia contestată au fost difuzate cu respectarea condiţiilor şi regulilor de desfăşurare a campaniei electorale, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu constituie argumente de natură a atrage revocarea Deciziei CNA nr. 1074/2009, cu atât mai mult cu cât, radiodifuzorul nu probează o situaţie contrară celei constatate de Consiliu la aplicarea sancţiunii.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, motivele invocate de radiodifuzor constituind simple aprecieri nesusţinute, care nu sunt de natură a atrage revocarea acesteia.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.