Decizia nr. 17 din 10.01.2013

10.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1
C.U.I. RO 27759259

pentru postul de televiziune B1 TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţiile înregistrate la CNA sub nr. 156 şi 157 din 04.01.2013 cu privire la emisiunile de ştiri şi cele de dezbateri difuzate de postul B1 TV în perioada 03 - 05 ianuarie 2013, emisiuni în care a fost prezentat şi dezbătut subiectul decesului şi incinerării regizorului Sergiu Nicolaescu.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 45 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Legea audiovizualului :

(1) „Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor."

Conform prevederilor din Codul audiovizualului :
„art. 45 alin. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.” “art. 64 alin. (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
(3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt."
“art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli :
c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate."

În perioada 03 - 05 ianuarie 2013, postul de televiziune B1 TV a difuzat mai multe ediţii de ştiri şi emisiuni de dezbateri ce au avut în prim plan evenimentele legate de decesul şi incinerarea regizorului Sergiu Nicolaescu.

Membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care au fost tratate subiectele a fost de natură să încalce prevederile legale privind viaţa privată şi de familie a persoanei şi dreptul la informare a publicului.

În esenţă, Consiliul a considerat că dispoziţiile art. 3 din Legea audiovizualului, care prevăd obligaţia radiodifuzorilor de a difuza programe audiovizuale cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi cu asigurarea informării obiective a publicului, nu au fost respectate.

Astfel, în cadrul grupajelor informative şi a emisiunilor de dezbateri difuzate în zilele de 4 şi 5 ianuarie 2013, postul B1 TV a difuzat informaţii legate de incinerarea regizorului Sergiu Nicolaescu, de implicarea soţiei sale, Dana Nicolaescu, în luarea deciziei ca regizorul să fie incinerat, iar nu înmormântat, de averea familiei Nicolaescu şi despre posibilii moştenitori.

În acest context, atât în emisiunile informative, cât şi în cele de dezbateri, transmise în perioada menţionată, au fost transmise imagini de la Cercul Militar, precum şi de la Crematoriul Vitan, imagini în care o parte din oamenii prezenţi la funeraliile regizorului o huiduiau pe văduva acestuia pentru presupusa decizie de a-l incinera şi nu de a-l înmormânta, precum şi pentru faptul că era îmbrăcată în alb la ceremonie.

Membrii Consiliului au apreciat că intimitatea familiei Nicoleascu, aflată într-un moment dificil, de suferinţă, nu a fost respectată, încălcându-se astfel prevederile art. 45 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În cadrul ştirilor difuzate pe parcursul zilei de 05.01.2013 au fost prezentate informaţii potrivit cărora un presupus fiu neligitim al regizorului ar fi făcut o solicitare adresată Judecătoriei Sectorului 1 cu privire la stoparea incinerării regizorului, pentru a împiedica distrugerea prelevării probelor ADN în vederea stabilirii paternităţii.

Astfel, în cadrul emisiunii informative de la ora 00.00, postul a difuzat ştirea cu titlul : „Incinerarea contestată. Fiul nelegitim cere oprirea incinerării”.

În cadrul ştirii s-a afirmat că un bărbat de cetăţenie germană, care susţine că ar fi fiul neligitim al regizorului ar fi depus o cerere la Judecătora sectorului 1, în vederea opririi incinerării regizorului, întrucât dacă incinerarea va avea loc nu ar mai fi posibilă prelevarea probelor ADN.

De asemenea, în ştire s-a afirmat că, potrivit altor informaţii, în urma regizorului ar fi rămas 6 copii. Postul B1 TV a precizat faptul că sora regizorului, d-na Iolanda Nicolaescu, ar fi declarat jurnaliştilor de la „Adevărul” că s-a interesat şi că nu există la Judecătoria Sectorului 1 vreo cerere de oprire a incinerării fratelui său, regizorul Sergiu Nicolaescu.

Ulterior, în aceeaşi zi, postul a reluat acest subiect şi în cadrul altei ediţii informative, difuzând ştirea cu titlul : „Fiul neligitim a contestat incinerarea”, pe ecran fiind titrat un text şi citit din off cu privire la solicitarea presupusului fiu neligitim al defunctului de a opri incinerarea. În acest context, postul a precizat că, potrivit jurnaliştilor de la „Adevărul”, sora regizorului a declarat că nu există o asemenea cerere la judecătorie.

Deşi în cadrul ştirilor au fost prezentate atât informaţiile primite pe surse, potrivit cărora ar exista o cerere din partea unui presupus fiu neligitim al regizorului de a opri incinerarea acestuia, cât şi declaraţiile d-nei Iolanda Nicolaescu, sora regizorului, care infirma o astfel de ipoteză, postul a difuzat ştirea sub titluri care induceau publicului ideea că informaţia potrivit căreia fiul neligitim a contestat incinerarea, ar fi una certă.

Membrii Consiliului au apreciat că informaţiile oferite de radiodifuzor telespectatorilor prin ştirile prezentate, în contradicţie cu titlurile afişate, au fost de natură să prejudicieze dreptul acestora la informare corectă, precum şi la posibilitea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectul prezentat, fapte ce contravin atât prevederilor art 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, cât şi art. 64 alin. (1) din Codul audiovizualului.

De asemenea, afişarea pe ecran a unor titluri care nu reflectau în mod fidel esenţa faptelor şi a datelor prezentate în ştiri contravine dispoziţiilor art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului.

Modalitatea în care radiodifuzorul a înţeles să abordeze aceste subiecte, punctele de vedere ce au fost prezentate, în contradicţie cu titlurile afişate pe ecran au fost de natură să prejudicieze atât memoria persoanei decedate, cât şi viaţa privată a familiei sale, dar şi dreptul la informare a publicului căruia nu i s-au pus la dispoziţie informaţii clare, verificate, astfel încât acesta să îşi poată forma propria opinie în legătură cu evenimentele prezentate.

Membrii Consiliului au mai constatat că dreptul la viaţă privată a d-nei Dana Nicolaescu a fost prejudiciat, întrucât postul B1 TV a difuzat informaţii referitoare la viaţa conjugală a soţilor Nicolaescu, informaţii ce vizau aspecte ce ţineau de viaţa de familie a acestora.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 30.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) alin. (2) şi (4) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011 pentru postul de televiziune B1 TV) se sancţionează cu amendă de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 45 alin. (1), 64 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul B1 TV cu amendă de 30.000 lei, întrucât a constatat că unele dezbateri şi informaţii referitoare la decesul şi incinerarea regizorului Sergiu Nicolaescu au depăşit sfera unor informaţii de interes general pentru public, fiind de natură să afecteze dreptul la viaţă privată a familiei acestuia.

De asemenea, Consiliul a apreciat că unele informaţii contradictorii puse la dispoziţia publicului nu au fost de natură să favorizeze libera formare a opiniilor”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.