Decizia nr. 169 din 14.01.2010

14.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 1020/30.11.2009

Către,

S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. C.U.I. 14665390
Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune ETNO TV

Întrunit în sedinţa publică din data de 14 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L., înregistrată la CNA sub nr. 121/07.01.2010, împotriva Deciziei CNA nr. 1020/30.11.2009 prin care această societate, ce deţine postul de televiziune ETNO TV, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Analizând contestaţia dumnevoastră, membrii Consiliului au constatat că aceasta este tardiv formulată, în raport de prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, decizia contestată v-a fost comunicată în data de 02.12.2009, prin fax, iar contestaţia a fost transmisă instituţiei noastre, tot prin fax, în data de 06.01.2010, după termenul legal de 30 de zile în interiorul căruia ar fi trebuit să solicitaţi revocarea actului contestat.

Analizând motivele cu care radiodifuzorul a înţeles să-şi susţină contestaţia, în speţă, afirmaţiile conform cărora prevederile legale au fost respectate şi că melodia la care se face referire în decizia contestată a fost difuzată cu respectarea condiţiilor şi regulilor de desfăşurare a campaniei electorale, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu constituie argumente de natură a atrage revocarea Deciziei CNA nr. 1020/30.11.2009, cu atât mai mult cu cât, radiodifuzorul nu probează o situaţie contrară celei constatate de Consiliu la aplicarea sancţiunii.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, motivele invocate de radiodifuzor constituind simple aprecieri nesusţinute, care nu sunt de natură a atrage revocarea acesteia.

Pentru aceste considerente, Consiliul a decis respingerea contestaţiei, cu consecinţa menţinerii deciziei de sancţionare.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei dumneavoastră, în principal, ca tardiv formulată, iar în subsidiar, ca neîntemeiată.