Decizia nr. 168 din 14.01.2010

14.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 983/19.11.2009

Către,

S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. C.U.I. 14665390
Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3 et. 1 sector 3
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune ETNO TV

Întrunit în sedinţa publică din data de 14 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L., înregistrată la CNA sub nr. 120/07.01.2010, împotriva Deciziei CNA nr. 983/19.11.2009 prin care această societate, ce deţine postul de televiziune ETNO TV, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Analizând contestaţia dumnevoastră, membrii Consiliului au constatat că aceasta este tardiv formulată, în raport de prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, decizia contestată v-a fost comunicată în data de 20.11.2009, prin fax, iar contestaţia a fost transmisă instituţiei noastre, tot prin fax, în data de 06.01.2010, după termenul legal de 30 de zile în interiorul căruia ar fi trebuit să solicitaţi revocarea actului contestat.

Cu privire la argumentele formulate în susţinerea contestaţiei, membrii Consiliului au constatat că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea deiziei contestate, întrucât fapta a existat, iar motivele invocate nu sunt susţinute de documente care ar putea dovedi contrariul celor reţinute în decizia de sancţionare.

Astfel, nu poate fi primită argumentaţia dumneavoastră potrivit căreia aţi oferit „tuturor candidaţilor aflaţi în competiţia electorală un tratament echitabil şi echilibrat", în condiţiile în care în cadrul emisiunilor de promovare a fost promovat, cu o durată de aproximativ 7 ore, un singur candidat, în timp ce ceilalţi 11 candidaţi nu au fost promovaţi.

De asemenea, şi în cadrul emisiunilor de dezbatere electorale a existat un dezechilibru în reflectarea campaniei, generat, pe de o parte, de numărul inegal de prezentări ale unora dintre candidaţi, precum şi de faptul că alţi candidaţi nu au beneficiat de nicio prezentare.

În aceste condiţii, afirmaţiile dumneavoastră referitoare la acordarea unui tratament echilibrat şi egal tuturor candiaţilor sunt contrare situaţiei de fapt reţinute în decizia contestată.

Pentru aceste considerente, Consiliul a decis respingerea contestaţiei, cu consecinţa menţinerii deciziei de sancţionare.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, întrucât fapta a existat, iar decizia a fost emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei dumneavoastră, în principal, ca tardiv formulată, iar în subsidiar, ca neîntemeiată.