Decizia nr. 167 din 26.03.2015

08.04.2015


envoyer l'article par mail title=

 privind amendarea cu 60.000 lei a S.C. DIGITAL 3 S.A.
 Odorheiu Secuiesc, Str. Uzinei nr. 9, judeţul Harghita C.U.I. 4074868

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie şi Nota prezentată de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la situaţia unor servicii de programe care emit fără licenţă audiovizuală. S.C. DIGITAL 3 S.A. a deţinut licenţa audiovizuală nr. TV 089.3/10.11.1994 şi decizia de autorizare nr. 198.0-1/17.12.1996 pentru postul de televiziune DIGITAL 3 TV din localitatea Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, licenţă a cărei durată de valabilitate a expirat la data de 06.10.2014.

 În urma analizării raportului de constatare şi a Notei prezentate de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIGITAL 3 S.A a încălcat prevederile articolelor 50 alin. (1) şi 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a difuzat serviciul de programe fără a deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 50 alin. (1) : Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.
  • art. 58 alin. (1) : Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

 În fapt, S.C. DIGITAL 3 S.A. a deţinut licenţa audiovizuală nr. TV 089.3/10.11.1994 şi decizia de autorizare nr. 198.0-1/17.12.1996 pentru difuzare terestră a serviciului de programe cu denumirea DIGITAL 3 TV, licenţă a cărei durată a expirat de drept, prin efectul legii, la data 06.10.2014.

 Conform prevederilor art. 55 alin. (3) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în condiţiile stabilite de Consiliu.

 Or, din Nota prezentată de Biroul Licenţe Autorizări în şedinţa publică din 26.03.2015, rezultă că documentaţia de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale nu a îndeplinit cerinţele Deciziei CNA nr. 277/2013, Consiliul fiind informat asupra acestei situaţii în şedinţa din data de 16.12.2014.
 În aceeaşi Notă se consemnează faptul că „radiodifuzorilor li s-au transmis la data de 22.12.2014 adrese cu privire la obligaţia ce le revine privind încetarea de îndată a difuzării serviciilor de programe, ţinând cont de expirarea de drept a termenelor de valabilitate a licenţelor audiovizuale”. Ulterior, în data de 06.01.2015, inspectorul teritorial a efectuat un control de verificare a funcţionării postului Digital 3 TV din Odorheiu Secuiesc, pentru care S.C. DIGITAL 3 S.A a deţinut licenţă audiovizuală a cărei durată de valabilitate a expirat în data de 06.10.2014.
 Astfel, în urma controlului efectuat de inspectorul tetitorial, acesta a constatat că difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră este oprită, fapt confirmat şi de verificările ANCOM efectuate ca urmare a expirării ATF.

 De asemenea, la acelaşi control efectuat de inspectorul teritorial la sediul postului, dar şi prin vizionare directă la un televizor aflat în incinta unei societăţi comerciale (hotel), acesta a constatat că S.C. DIGITAL 3 S.A. difuzează un serviciu de programe care este retransmis de reţelele CATV locale UPC şi NEXTGEN, în condiţiile în care societatea nu deţine licenţă audiovizuală şi, implicit, nici decizie de autorizare.

 Cu privire la această situaţie, potrivit raportului de constatare, „reprezentanţii postului au declarat că programul local este difuzat în reţelele CATV menţionate, de luni până vineri, de la 9:30 la 12:00 şi de la 18:00 la 22:30, iar sâmbătă şi duminică de la 18:00 la 22:30. În restul programului local se difuzează programe tip videotext. Pe toată durata acestor emisiuni este afişată sigla postului “D3”.

 În baza constatărilor consemnate de inspectorul teritorial, confirmate de reprezentanţii postului care au recunoscut că difuzează program local şi program tip „videotext”, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIGITAL 3 S.A. a încălcat prevederile articolelor 50 alin. (1) şi 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, deoarece societatea difuzează un serviciu de programe pentru care nu deţine documentele legale emise de Consiliu în temeiul cărora ar fi putut să desfăşoare o astfel de activitate.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizarea unui serviciu de programe se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie, iar difuzarea acestuia poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
 Difuzarea unui serviciu de programe fără deţinerea actelor juridice menţionate constituie contravenţie, astfel cum se prevede la art. 90 alin. (1) lit. h) şi k) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea S.C. DIGITAL 3 S.A cu amendă în cuantum de 60.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi k) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : S.C. DIGITAL 3 S.A. (care a deţinut licenţa audiovizuală nr. TV 089.3/10.11.1994 şi decizia de autorizare nr. 198.0-1/17.12.1996 pentru postul de televiziune DIGITAL 3 TV din localitatea Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, licenţă a cărei durată de valabilitate a expirat la data de 06.10.2014) se sancţionează cu amendă în cuantum de 60.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 50 alin. (1) şi 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.