Decizia nr. 166 din 26.03.2015

08.04.2015


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. MEDIA STIL S.R.L.
 cu sediul în VASLUI, Str. Traian, bl. 329, Sc. D, mezanin, Jud. Vaslui CUI : 15001160

 pentru postul de televiziune MEDIA TV BÂRLAD, Str. Republicii nr. 176, Jud. Vaslui

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat solicitarea nr. 893/02.02.2014 de modificare a licenţei audiovizuale, aparţinând radiodifuzorului S.C. MEDIA STIL S.R.L. pentru postul de televiziune MEDIA TV ca urmare a schimbării sediului social.
 Postul de televiziune MEDIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA STIL S.R.L. (licenţa audiovizuală TV273.4/19.05.2004 elib. la 26.03.2015 şi decizia de autorizare –init. : 1100.0/09.05.2006, 1100.1/08.03.2012 elib. la 27.03.2012).

 Analizând nota prezentată de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că S.C. MEDIA STIL S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) conform căruia licența audiovizuală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia. Iar, conform dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului C.N.A. cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare.

 Din contractul de comodat nr. 01/06.10.2014, ataşat la cererea de solicitare de modificare a licenţei audiovizuale, membrii Consiliului au putut observa că obiectul acestui contract, prevăzut la punctul II, consta în obţinerea folosinţei gratuite a imobilului în scopul determinat de a-l utiliza drept sediu pentru societate.
 Iar, din nota prezentată de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat modificările, în sensul schimbării sediului, la Registrul comerţului la data de 12.01.2015.
 Potrivit dispoziţiilor legale prevazute în art. 17 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, în situaţia în care un furnizor de servicii decide să îşi modifice datele de identificare trebuie să obţină acordul de la C.N.A. cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare.

 Or, la data depunerii actelor în vederea modificării licenţei audiovizuale, radiodifuzorul deja operase modificările încă din 12.01.2015, fără să solicite acordul Consiliul şi nerespectând, astfel, dispoziţiile legale cuprinse în art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului care prevăd obligaţia solicitării acordului Consiliului pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate .
 Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. MEDIA STIL S.R.L. cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. MEDIA STIL S.R.L., titular al licenţei audiovizuale TV273.4/19.05.2004 elib. la 26.03.2015 şi decizia de autorizare –init. : 1100.0/09.05.2006, 1100.1/08.03.2012 elib. la 27.03.2012 pentru postul de televiziune MEDIA TV din Vaslui, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca în următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul MEDIA TV din VASLUI cu somaţie publică pentru încălcarea art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat datele de identificare ale radiodifuzorului fără a solicita acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului. "

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.