Decizia nr. 165 din 14.01.2010

14.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 1019/30.11.2009

S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 12-16, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., împotriva Deciziei CNA nr. 1019/30.11.2009 prin care această societate, ce deţine postul de televiziune TARAF TV, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Decizia 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că, în raport de dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, aceasta a fost tardiv formulată.

Astfel, decizia de sancţionare contestată a fost comunicată S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., prin fax, la data de 2 decembrie 2009, iar contestaţia a fost transmisă Consiliului, tot prin fax, la data de 6 ianuarie 2010, după termenul legal de 30 de zile în interiorul căruia ar fi trebuit să solicitaţi revocarea actului contestat.

Analizând motivele cu care radiodifuzorul a înţeles să-şi susţină contestaţia, în speţă, afirmaţiile conform cărora prevederile legale au fost respectate şi că melodia la care se face referire în decizia contestată a fost difuzată cu respectarea condiţiilor şi regulilor de desfăşurare a campaniei electorale, membrii Consiliului au apreciat că acestea nu constituie argumente de natură a atrage revocarea Deciziei CNA nr. 1019/30.11.2009, cu atât mai mult cu cât, radiodifuzorul nu probează o situaţie contrară celei constatate de Consiliu la aplicarea sancţiunii.

În consecinţă, membrii Consiliului consideră că decizia contestată este legală şi întemeiată, motivele invocate de radiodifuzor constituind simple aprecieri nesusţinute, care nu sunt de natură a atrage revocarea acesteia. Pentru aceste considerente, Consiliul a decis respingerea contestaţiei, cu consecinţa menţinerii deciziei de sancţionare.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei dumneavoastră, în principal, ca tardiv formulată, iar în subsidiar, ca neîntemeiată.