Decizia nr. 164 din 14.01.2010

14.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 982/19.11.2009

S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 12-16, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., împotriva Deciziei CNA nr. 982/19.11.2009 prin care această societate, ce deţine postul de televiziune TARAF TV, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că, în raport de dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, aceasta a fost tardiv formulată.

Astfel, decizia de sancţionare contestată a fost comunicată S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., prin fax, la data de 20 noiembrie 2009, iar contestaţia a fost transmisă Consiliului, tot prin fax, la data de 06 ianuarie 2010, după termenul legal de 30 de zile, în interiorul căruia ar fi trebuit să solicitaţi revocarea actului contestat.

Cu privire la argumentele formulate în susţinerea contestaţiei, potrivit cărora societatea nu a refuzat nicio solicitare primită din partea vreunui candidat la Preşedinţie, că a invitat în scris toţi candidaţii şi că aceştia nu şi-au onorat invitaţiile şi nu şi-au exprimat intenţia de a participa la emisiunile de promovare difuzate, membrii Consiliului apreciază că acestea nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei contestate, întrucât fapta a existat, iar motivele invocate nu sunt susţinute de documente care ar putea dovedi contrariul celor reţinute în decizia de sancţionare.

Afirmaţia potrivit căreia aţi oferit „tuturor candidaţilor aflaţi în competiţia electorală un tratament echitabil şi echilibrat”, nu poate fi reţinută, în condiţiile în care în cadrul emisiunilor de promovare a fost promovat un singur candidat, care a fost prezentat timp de aproximativ 5 ore, în timp ce ceilalţi 11 candidaţi nu au beneficiat de nicio promovare.

În concluzie, argumentele susţinute în cuprinsul contestaţiei sunt contrare situaţiei de fapt reţinute în decizia de sancţionare contestată.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei dumneavoastră, în principal, ca tardiv formulată, iar în subsidiar, ca neîntemeiată.